Tips för undervisningen

Inled ett nytt läsår med New Insights Engelska (GLP21)

Vi har samlat tips på hur du inleder läsåret smidigt med New Insights Engelska (GLP21), serien i A-engelska för gymnasiet.

Artiklar

Volt-seriens tips för modulen FY4 Kraft och rörelse

Volt 4 (GLP 2021) innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse. I den här modulen får de studerande bekanta sig med lagar som berör krafter och fördjupa sina kunskaper om energins bevarande. Vi undersöker fenomen inom mekaniken experimentellt, övar på att göra iakttagelser och analyserar mätdata. Med hjälp av olika modeller lär vi oss bland annat nyttan […]

Tips för undervisningen

Differentiera kemiundervisningen med Mol

Genom att differentiera undervisningen beaktar du att olika grupper och studerande har olika behov.
Då du differentierar undervisningen kan du erbjuda studerandena olika studie- och arbetsmetoder samt låta dem välja i vilken takt de arbetar.

Artiklar

Mångsidiga Volt beaktar att studerande lär sig på olika sätt

Volt är en läromedelsserie i fysik för gymnasiet. Serien tar i beaktande att studerande lär sig på olika sätt – den hjälper studerande att nå sina mål och stödjer studierna också på följande stadium.

Artiklar

Digiproven förnyas stegvis under läsåret 2021–2021 (uppdaterad 19.5.2022)

Alla Otavas digiprov uppdateras under läsåret 2021–22. Här hittar du information om hur proven förnyas.

Artiklar

Fyra tips på hur du kan använda de digitala materialen i serien Volt

Volt är Otavas nya läromedelsserie för fysik i gymnasiet. Läromedlet är framtaget med 2020-talets fysikstuderande i åtanke och finns tillgänglig både digitalt och i traditionellt tryckt format. I den här artikeln berättar författarna Eero Nurmi och Mirjami Kiuru hur du får ut så mycket som möjligt av de digitala materialen i serien.

Artiklar

En inhemsk lärobok är ett hållbart val

Alla Otavas läroböcker trycks i Finland. Otavas tryckeri i Keuru har tryckt böcker sedan 1950-talet.

Artiklar

Få koll på GLP21 med Otavas nya fysikserie Volt

Volt är Otavas nya läromedelsserie i fysik, anpassad för 2020-talets fysikstuderande. Läromedelsförfattarna Jukka Kohtamäki och Mirjami Kiuru berättar hur Volt stöder övergången till gymnasiets nya läroplan.

Artiklar

Vår populära kemiserie Mol förnyas inför GLP2021

Den förnyade serien Mol, kemi för gymnasiet, uppdateras för att passa den nya läroplanens målsättningar och innehåll, men bibehåller samtidigt sina bästa egenskaper. Den förnyade versionen har dessutom fått två nya syften – flexibilitet och differentiering.

Artiklar

New Insights Engelska – mycket nytt och en del bekant

Våra läromedelsförfattare berättar serien New Insights, engelska för gymnasiet svarar på de utmaningar som den nya läroplanen medför. De förklarar hur språkprofilen, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser beaktats i den förnyade versionen av vår populära serie.

Artiklar

Eidos – ny läromedelsserie i filosofi

Läromedelsförfattarna Eenariina Hämäläinen och Arno Kotro berättar hur Otavas filosofiserie för gymnasiet stödjer både inlärningen och undervisningen.

Artiklar

Med det nya analysverktyget kan du utföra en kontinuerlig bedömning

Analysverktyget svarar på de behov som den kontinuerliga bedömningen samt ökande distansundervisningen ställer. Det är ett mångsidigt verktyg för såväl den studerande som för dig som lärare.