Artiklar

Fyra tips på hur du kan använda de digitala materialen i serien Volt

Volt är Otavas nya läromedelsserie för fysik i gymnasiet. Läromedlet är framtaget med 2020-talets fysikstuderande i åtanke och finns tillgänglig både digitalt och i traditionellt tryckt format. I den här artikeln berättar författarna Eero Nurmi och Mirjami Kiuru hur du får ut så mycket som möjligt av de digitala materialen i serien.

1. Försäkra dig om att du kommer in i Otavas Lärarrum och favoritmarkera dina material

Registrera dig som användare på adressen lararrum.otava.fi.

Du kommer åt att använda alla Volt-material som din skola har tillgång till så fort skolans rektor, skolsekreterare eller annan administratör har godkänt din registrering.

När du loggat in i Lärarrummet kan du favoritmarkera de digitala lärarmaterialen till Volt. På det sättet kommer du alltid snabbt åt materialen direkt då du loggat in. Om du vill kan du skapa grupper som dina studerande går med i. Du måste skapa grupper för att kunna använda dig av analysverktygen och följa med samt kommentera studerandenas prestationer.

I år får alla skolor som beställt tryckta eller digitala böcker i serien Volt tillgång till de digitala lärarmaterialen som användarförmån.

2. Navigera i digiboken och det digitala materialet för läraren

När du öppnar det digitala lärarmaterialet ser du allt innehåll som ingår i modulen. När du öppnar ett innehåll ser du delarna Till läraren och Digibok i innehållsförteckningen till vänster. Bland lärarmaterialet hittar du tilläggsmaterial och tips för undervisningen samt bland annat stegvisa lösningar till alla uppgifter. Under rubriken Digibok ser du allt innehåll som studerandena ser.

På förstasidan i materialet finns också delen Inledning till modulen FY1, där du kan ladda ner mätdata och lösningar till alla uppgifter i boken. Särskilt för den som använder sig av den tryckta boken kan det vara praktiskt att ha alla materialpaket samlade på ett ställe.

3. Hjälp dina studerande att hitta rätt rutiner

I början av terminen är de nya gymnasisterna ivriga och spända inför gymnasiestudierna. Tala med din grupp om studiefärdigheter och påminn dem om vikten av att läsa eller lyssna på texterna i läroboken samt arbeta med uppgifterna. Uppmuntra också studerandena att arbeta med stoffet under modulens gång och inte låta arbetet hopa sig. Du kan främja studerandenas motivation bland annat genom att använda analysverktyget som ett stöd för bedömning.

Med hjälp av självutvärderingsuppgifterna i Volt kan studerandena utvärdera sitt kunnande före de går vidare till nästa kapitel. Studerandena hittar stegvisa modellösningar till självutvärderingsuppgifterna antingen i sin digibok eller via Studerandes värld. I slutet av ett kapitel fyller studerandena i flervalsuppgiften Utvärdera ditt kunnande. Också de här svaren syns för läraren i analysverktyget. I slutet av varje kapitel i digiboken kan studerandena lämna in en uppgift som läraren själv formulerat. Om du använder analysverktyget kan du granska studerandenas lösningar till de uppgifter du själv gjort.

4. Några tips till de två första modulerna

I fysikmodulen FY1 hänger innehållet främst ihop med universum och materia samt mätning.

  • I kapitel 3 finns ett spel med vilket studerandena kan öva på tiopotenser, något många brukar uppfatta som besvärligt.
  • Med hjälp av korten Stjärnans livscykel, som finns i det digitala materialet för läraren, kan ni gå igenom och repetera de olika faserna i en stjärnas livscykel.
  • Den inledande videon och frågan i varje kapitel fungerar som introduktion. I kapitel 1 funderar vi på trådlös överföring av elektricitet och i kapitel 2 talar vi om vad en komet består av. I kapitel 3 kan ni franska storleksklasser i universum med hjälp av en simulering. Du hittar förklaringar till de inledande videorna i lärarmaterialet, digiboken och slutet av den tryckta boken.
  • I slutet av modulen kan du liva upp lektionerna till exempel genom att utföra en liten undersökning och be eleverna skriva en rapport om det. Utgå till exempel från exempel 1, 2 eller 6 i kapitel 7 eller använd dig av ett tema från de experimentella uppgifterna. Instruktioner för hur man skriver en rapport finns i kapitel 7 i boken.

Modulen FY2 handlar om energi.

  • Lärarmaterialet innehåller förslag på studerandearbeten och demotips samt rikligt med videor som du kan använda på olika sätt.
  • Bland uppgifterna finns videor som visar olika fenomen eller mätningar. Studerandena ska göra observationer eller plocka ut mätresultat från videorna.
  • I kapitel 8 finns en simulation (uppgift 8.14.) där ni med hjälp av en studsande boll kan repetera energiformerna och fundera på för- och nackdelar med modellen.
  • I kapitel 10 bekantar vi oss bland annat med elräkningar och räknar ut priset på energi och energiöverföringar. I kapitlet presenteras också energimärkning.
  • Till varje kapitel finns en fördjupande materialbaserad uppgift. I kapitel 11 handlar den om icke-förnybara energikällor. I uppgiften funderar vi på användningen av små modulära reaktorer i fjärrvärmeproduktionen.
  • I kapitel 13 bekantar vi oss med elnätet i Finland med hjälp av bland annat infografik. I uppgifterna i kapitlet ska studerandena leta efter realtidsinformation om elnätet i Finland gällande till exempel hurdana energikällor som används i elproduktionen just nu.