Artiklar

Få koll på GLP21 med Otavas nya fysikserie Volt

Volt är Otavas nya läromedelsserie i fysik, anpassad för 2020-talets fysikstuderande. Läromedelsförfattarna Jukka Kohtamäki och Mirjami Kiuru berättar hur Volt stöder övergången till gymnasiets nya läroplan.

1. Inledande video

Varje kapitel i Volt börjar med en video. Videon illustrerar ett fysikaliskt fenomen och presenterar ett problem som den studerande ska försöka besvara. Videorna väcker studerandenas intresse för det aktuella fenomenet och fungerar som ett underlag för diskussion. De studerande kan titta på videon antingen i digiboken eller med hjälp av appen Otso.

Tips: Använd de inledande videorna för att väcka diskussion i början av lektionen.

2. Volt är tydlig

Strukturen i Volt är framtagen med tanke på 2020-talets studerande. Texten är koncis och lätt att förstå och beaktar läsarens utgångsnivå. Författarna har fäst särskild uppmärksamhet vid att texten är tydlig och klar, att innehållet är välmotiverat och att nya begrepp introduceras på ett ändamålsenligt sätt. Ritningarna förklarar fenomenen och kopplar begreppen till vardagliga situationer. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, där vi samlat kapitlets centrala innehåll.

Tips: I appen Otso finns ett verktyg som de studerande kan använda när de övar på centrala begrepp.

3. Exempel som stöd vid självständiga studier

Exempeluppgifterna i serien Volt bygger på de centrala innehållen i varje kapitel. De mångsidiga exemplen hjälper den studerande att använda sig av fysikens skrivsätt och språk samtidigt som hen lär sig om vikten av motiveringar. Exempeluppgifterna stöder den studerandes självständiga arbete och ger läraren större frihet när det gäller lektionsinnehåll. I de experimentella uppgifterna guidas den studerande till att använda datorn för att skapa modeller. I en del uppgifter finns anteckningar i marginaler som stöd vid svåra delmoment.

Tips: Mätdatan till exempeluppgifterna finns tillgänglig i olika format, så att du själv kan välja med vilka digitala verktyg du använder dem.

4. Rikligt med mångsidiga uppgifter

Uppgifterna i serien Volt har tagits fram med omsorg för att med säkerhet beakta alla synvinklar i GLP21. Serien innehåller också experimentella uppgifter, som kan göras både hemma och under lektionstid, samt uppgifter som bygger på de videor som ingår i serien.

Mätdatan i uppgifterna bygger på mätningar som författargruppen gjort och finns tillgänglig i samma format som i studentexamensskrivningarna. Därmed kan både läraren och de studerande kan välja vilka program de vill använda för att lösa uppgifterna.

I varje kapitel finns också en uppåt differentierande materialbaserad uppgift, som fokuserar på ett aktuellt fenomen eller program. Varje kapitel avslutas med en självutvärderande uppgift, som den studerande själv kan kontrollera med hjälp av poängsättningen. De mångsidiga och rikliga uppgifterna är indelade i kategorierna Öva, Tillämpa och Fördjupa. I digiboken kan de studerande använda Abittis matematikeditor när de löser räkneuppgifter.

Tips: Tipsa de studerande om att använda sig av flikar i webbläsaren. När man löser uppgifter kan det vara praktiskt att ha både teoridelen och uppgiften framme samtidigt.

5. Volt underlättar lärarens arbete

En bred grupp lärare har deltagit i arbetet med serien Volt. Serien är mångsidig och stöder lärarens arbete på många olika sätt.

Lärarmaterialet innehåller bland annat tips på experimentella arbeten samt facit till alla uppgifter i läroboken. Med hjälp av analysverktyget kan läraren till exempel granska de uppgifter som en studerande gjort i digiboken.

Läroböckerna i serien Volt finns tillgängliga både tryckt och digitalt. Den som använder en tryckt bok kommer enkelt åt digitala tilläggsmaterial via Lärarrummet eller Studerandes värld. Otavas digiböcker har en tydlig struktur och är enkla att använda.

Appen Otso gör det möjligt att lyssna på alla texter i boken samt titta på tillhörande videor och simulationer.

Tips: Du väljer själv hur du vill använda Volt – antingen tryckt eller digital bok. De digitala tilläggsmaterialen finns tillgängliga också för dig som använder den tryckta boken. Det omfattande lärarmaterialet stöder undervisningen.

 

Titta på en presentationsvideo om Volt (på finska):

 

Läs mer om Volt >

Skribenter:

Jukka Kohtamäki

Jukka undervisar i fysik, kemi och matematik för grundskolan i Lempäälä. Som lärare strävar han ständigt efter att hitta funktionella metoder och fungerande sätt för visualisering, differentiering och bedömning. Jukka är en av författarna till den nya fysikserien Volt.

Mirjami Kiuru

Mirjami undervisar i fysik och lång matematik vid gymnasiet i Hyvinge, som har en naturvetenskaplig profil. Mirjami är en av författarna till den nya fysikserien Volt.