Artiklar

En inhemsk lärobok är ett hållbart val

Alla Otavas läroböcker trycks i Finland. Otavas tryckeri i Keuru har tryckt böcker sedan 1950-talet.

“För tillfället trycker vi över en miljon läroböcker per år”, berättar tryckeriets vd Marko Silventoinen. “För oss är det särskilt viktigt att böckerna vi trycker produceras på ett i alla avseenden hållbart sätt.”

Böckerna produceras i Finland, på ett effektivt och miljövänligt sätt.

För Otavas tryckeri betyder hållbarhet att böckerna produceras i Finland, på ett effektivt och miljövänligt sätt.

“Vi strävar alltid efter att alla material vi använder ska vara inhemska. Nyckelflaggan vittnar om vår inhemska produktion”, säger Silventoinen.

Miljömärket Svanen är ett bevis på att Otavas tryckeri står för miljövänlig produktion. “Vi använder mycket miljömärka papper i produktionen. Dessutom drivs vår fabrik med grön energi, precis som resten av Otava-koncernen”, berättar Silventoinen.