Artiklar

Eidos – ny läromedelsserie i filosofi

Diskussioner, insikter och glädjen att lära. Det är i ett nötskal vad som motiverar oss filosofilärare.

Att uppmuntra till att tänka själv är vårt mål också då vi arbetar med en lärobok. Filosofiserien Eidos lockar läsaren till att fundera, ifrågasätta och se på världen med nya ögon. Aktuella exempel ur ungdomarnas vardag och verklighet visar att filosofi är mer än en kavalkad av gamla gipsstatyetter, utan att filosofiska frågor finns överallt, här och nu.

Filosofi är ett nytt ämne för gymnasister. Därför måste läroboken vara tydlig, lättillgänglig och enkel att förstå. Det här faktorer vi lagt extra mycket vikt vid i arbetet med Eidos. Vi vet också att alla studerande är olika. Eidos stöder differentieringen med hjälp av sammanfattningar, mångsidiga tankeövningar och uppgifter, som går från enklare till svårare.

I enlighet med den nya läroplanen hjälper Eidos den studerande att lära sig lära. De inledande och avslutande sidorna i varje avsnitt låter läsaren planera sitt lärande och reflektera och utvärdera sina kunskaper.

Det är många av oss som ibland känner sig frustrerande i dagens informationsöverflöd. Därför har vi velat ta fram ett så tydligt uppbyggt paket som möjligt. Lärarens arbete underlättas av noggrant utvalda material i tankeövningarna, välbeprövade uppgifter och tillhörande resonemang, fräscha undervisningsvideor, många olika idéer för lektionerna och mångsidiga digiprov.

Läs mer om filosofiserien Eidos

Titta på ett webbinarium om serien (på finska)

Författare

Eenariina Hämäläinen

Arno Kotro