Digitala material

Instruktioner för de nya digiproven

 

Användning

Så här använder du Otavas förnyade digiprov: Instruktioner för digiproven

Läraren använder Otavas digiprov i Otavas Lärarrum. Studerande deltar i digiprovet med hjälp av en provspecifik kod på adressen https://digiprov.otava.fi/digital-exams-login/sv/start. Läraren delar provkoden med de studerande på valbart sätt.

Digiproven skapas i Otavas Lärarrum. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome och dator som apparat på du skapar digiprovet. De studerande kan delta i provet med dator eller pekplatta. Vi rekommenderar inte användningen av små skärmar. Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna göra provet.

De studerande registrerar sig till provet med namn och valid e-postadress. Vid registreringen får de en personlig kod för att ta del av provresultatet efter provet. De studerande får koden också till sin e-post.

De studerande får tillgång till provet när läraren startar provet. De kan navigera fritt bland provuppgifterna. Studerande kan inte längre redigera sina svar när de lämnar in provet på dess sista sida.

Studerandena får ett meddelande per e-post när läraren bedömt provet och publicerat provresultaten.

Licensperiod för digiprov

Licensen för digiproven är i kraft i 12 månader (alltid 1.8–30.7).

Kommuner och andra instanser som har hand om undervisningen bestämmer hur och hur länge avklarade prov förvaras i grundskolan och gymnasiet.

När digiproven förändras eller uppdateras, träder dessa förändringar i kraft också i de prov som redan är i användning.

Apostrof i digiproven för New Insights Engelska (GLP21)

I digiproven för New Insights Engelska godkänner verktyget inte ett tecken som genereras med tangentbordets accentknapp som en apostrof. Apostrof bör skrivas med tangentbordets apostrofknapp för att läsas rätt av digiprovsverktyget.

Information om rätt skrivsätt finns på sidan med stavningsriktlinjer för deltagare i New Insights Engelska-digiproven, i mappen Instruktioner för läraren. Lägg med ifrågavarande sida i digiprovet för att försäkra dig om att studerande kan ta del av informationen.

Användning av Nettiniilo

Digiproven förutsätter internetuppkoppling för att fungera. Ta reda på om din skola har möjlighet att begränsa nätverket ifall du vill utföra provet i en sluten miljö. Ett alternativ för detta är applikationen Nettiniilo.

Tillåt följande adresser i Nettiniilos kontrollpanel:

opepalvelu.otava.fi
digikokeet.otava.fi
digiprov.otava.fi
digitalexams.otava.fi
materiaalit.otava.fi
digitehtavat-2.otava.fi
c2-julkaisu.otava.fi
digitehtavat.otava.fi
cdn.mathjax.org
akamaihd.net
player.vimeo.com
.vimeocdn.com
fonts.googleapis.com
ajax.googleapis.com
google-analytics.com
maxcdn.bootstrapcdn.com
cloubi-aws.otava.fi
cloubi-aws-2.otava.fi
fonts.gstatic.com
cloubi-accessportal.otava.fi
digikokeet-otava-live.s3.eu-north-1.amazonaws.com
otava-materiaalit-otava-fi.s3.eu-north-1.amazonaws.com

Ni får ett meddelande ifall internetuppkopplingen avbryts under provet. När förbindelsen återställs återvänder de studerande till provet på samma sätt som de inledde provet. Svaren sparas i provet trots att nätförbindelsen avbryts.