Nyheter

Kundtjänstens tips för en smidig start på läsåret

Våra tips på hur du använder Otavas Lärarrum och digitala material ger en smidig start på läsåret!

Artiklar

En inhemsk lärobok är ett hållbart val

Alla Otavas läroböcker trycks i Finland. Otavas tryckeri i Keuru har tryckt böcker sedan 1950-talet.

Artiklar

Få koll på GLP21 med Otavas nya fysikserie Volt

Volt är Otavas nya läromedelsserie i fysik, anpassad för 2020-talets fysikstuderande. Läromedelsförfattarna Jukka Kohtamäki och Mirjami Kiuru berättar hur Volt stöder övergången till gymnasiets nya läroplan.

Artiklar

Vår populära kemiserie Mol förnyas inför GLP2021

Den förnyade serien Mol, kemi för gymnasiet, uppdateras för att passa den nya läroplanens målsättningar och innehåll, men bibehåller samtidigt sina bästa egenskaper. Den förnyade versionen har dessutom fått två nya syften – flexibilitet och differentiering.

Artiklar

New Insights Engelska – mycket nytt och en del bekant

Våra läromedelsförfattare berättar serien New Insights, engelska för gymnasiet svarar på de utmaningar som den nya läroplanen medför. De förklarar hur språkprofilen, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser beaktats i den förnyade versionen av vår populära serie.

Artiklar

Eidos – ny läromedelsserie i filosofi

Läromedelsförfattarna Eenariina Hämäläinen och Arno Kotro berättar hur Otavas filosofiserie för gymnasiet stödjer både inlärningen och undervisningen.

Artiklar

Med det nya analysverktyget kan du utföra en kontinuerlig bedömning

Analysverktyget svarar på de behov som den kontinuerliga bedömningen samt ökande distansundervisningen ställer. Det är ett mångsidigt verktyg för såväl den studerande som för dig som lärare.

Nyheter

Välkommen på Volt-workshop på MAOL:s höstdagar!

Volt är en fräscht och modern nyhet för studier och undervisning i fysik i gymnasiet. Välkommen på Volt-workshopen under MAOL:s höstdagar på distans den 3 oktober 2020!

Artiklar

GLP 2021: Hur kompetensen för välbefinnande uppfylls i olika läroämnen i gymnasiet

Kompetensen för välbefinnande är ett av den nya gymnasieläroplanens delområden inom mångsidig kompetens. Vi frågade författarna bakom våra GLP 2021-serier hur kompetensen för välbefinnande kommer att uppfyllas i gymnasieundervisningen i och med den nya läroplanen.

Artiklar

Hur målen för de mångsidiga kompetenserna uppfylls i gymnasieundervisningen – kommunikativ kompetens i olika läroämnen

Hur ska målen för den kommunikativa kompetensen uppfyllas i gymnasieundervisningen i praktiken när GLP 2021 träder i kraft? Vi har frågat våra läromedelsförfattare.

Tips för undervisningen

Så här använder du förnyade Otavas Lärarrum ─ se kundtjänstens tips

I förnyade Otavas Lärarrum hittar du Otavas digitala material du har tillgång till. I den här artikeln finns tips på hur du tar Lärarrummet smidigt i bruk.

Nyheter

Otavas Lärarrum har förnyats

I Otavas Lärarrum finns alla de digitala material som lärare har tillgång till. Tjänsten har utvecklats utifrån den feedback vi fått från våra kunder. Under våren har våra användare kunnat bekanta sig med en betaversion, som tas i bruk av alla i början av höstterminen 2020.