Artiklar

Tillsammans bygger vi framtidens gymnasium

Moduler, studiehandledning och samarbete över ämnesgränser. De här är ämnen som dyker upp när vi från Otava har diskuterat gymnasiets nya läroplan med lärare, rektorer och läromedelsförfattare.

Vi har besökt många skolor runt om i Finland och deltagit i utbildningsdagar där temat varit framtidens gymnasium. Under de här mötena har vi kunnat bekanta oss med grunderna för den nya läroplanen som ska tas i bruk i gymnasierna i augusti 2021.

Vad är det som förändras och vad vill vi behålla? Hurdant blir innehållet i olika ämnen? Och hurdana perioder vill man ha i gymnasierna? Hur ska man stöda lärare och studerande så att de orkar med sitt jobb respektive sina studier mitt i förändringen?

Hur blir de mångsidiga kompetenserna en naturlig del av varje studerandes vardag? På ett sätt som stöder utvecklingen till en god, balanserad och allmänbildad ung människa, som målsättningen är?

När vi diskuterat med lärare har det framkommit att det inte finns en ensam lösning på de här frågorna. Studerandes och lärares behov ser olika ut i olika skolor. Det betyder att mångsidiga material och tjänster är ytterst viktiga så att lärare själva kan välja det som passar bäst till deras studerande.

När allt förändras behövs förmåga att kunna välja det som man vill satsa tid och energi på. Här kan vi på Otava vara till hjälp. När lärare och studerande har möjlighet att använda ett läromedel där kunskap och pedagogik utgör en fungerande helhet får man i skolorna fokusera på det allra viktigaste: undervisning, lärande och möten med de studerande.

Tillsammans bygger vi framtidens gymnasium. Ni tar väl kontakt med oss på Otava när ni håller på med den lokala läroplanen? Vi berättar gärna om våra innehåll och tillsammans med er ser vi till att våra gymnasiestuderande klarar både studierna och livet efter dem.