Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Snilleblixt

Snilleblixt låter barnet undersöka och förundras över matematiken tillsammans med sina vänner. I serien Snilleblixt ligger fokus på elevernas tanke- och studiefärdigheter samt vardagskompetens. Lärandet utgår från barnets egna styrkor – som iver, kreativitet, uthållighet och samarbetsförmåga. De här kompetenserna leder oss mot våra mål.

Snilleblixt stöder sig mot barnets aktivitet och medfödda förmåga till förundran. Serien uppmuntrar till nyfikenhet och samarbete. Lärglädjen upprätthålls med en gemensam verksamhetskultur, differentierande innehåll och en stark koppling till barnets upplevelsevärld.

Den tydliga läromedelsserien Snilleblixt är enkel att använda. Serien har planerats för att passa olika typer av lärare och verksamhetsfält.

Se alla delar i serien

Starka baskunskaper i matematik

 • Den logiskt framskridande uppbyggnaden befäster det matematiska tänkandet.
 • Ger eleven tillräckligt med tid att lära.
 • Stöder differentieringen.
 • Möjliggör en öppen och följdriktig bedömning som bygger på mångsidig information om elevernas prestationer.

Ger känslan av att lyckas

 • Själv- och kamratbedömning av kompetenser hjälper eleven att lära sig lära.
 • Skapar en verksamhetskultur där alla arbetar tillsammans.
 • Uppmuntrar till mod, nyfikenhet, kreativitet och uthållighet.
 • Inspirerar barnet till att upptäcka matematiken som finns omkring oss.

Serien Snilleblixt

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 1

Snilleblixt 1

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 2

Snilleblixt 2

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 3

Snilleblixt 3

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 4

Snilleblixt 4

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 5

Snilleblixt 5

Tidtabellen för serien Snilleblixt

 • Snilleblixt 1 och 3 har utkommit!
 • Snilleblixt 2 och 4 kan tas i bruk läsåret 2022-2023
 • Snilleblixt 5 kan tas i bruk läsåret 2023-2024
 • Snilleblixt 6 kan tas i bruk läsåret 2024-2025

Kom i vårstämning med kluriga tankenötter!

Med Uppsnapparens kluriga vårtankenötter kommer du i vårstämning med dina elever! Lös dem tillsammans på matematiklektionen! Uppgifterna är i första hand tänkta för elever på årskurserna 3-4 och svaren kan ni skriva på de färdiga svarskorten. Lycka till!

Differentiera med Snilleblixt

I den här videon får du konkreta tips på hur du kan differentiera undervisningen i matematik. I videon går vi igenom hur du differentierar nedåt och uppåt med hjälp av material och bilagor i Snilleblixt för årskurserna 1-6. Vi börjar med att fundera på hur man kan differentiera i kapitlet. I läroboken för eleven finns en hel del material för den som behöver fler uppgifter. Vi tar sedan upp olika bilagor som finns i det digitala lärarmaterialet och hur du kan använda dem. Hela serien är uppbyggd på samma sätt men vi utgår och visar exempel i Snilleblixt 4.

Trevliga tips

I den här videon får du tips på hur du kan använda olika material i Snilleblixt. Du får tips på sådant du kanske inte själv har tid att leta efter eller upptäcka. Vi visar dig verktyg och uppgifter som du kanske inte ens visste fanns i materialet!

Otso väcker läroboken till liv

Med appen Otso får eleven som använder Snilleblixt-läroboken tillgång till undervisningsvideor, digitala verktyg och ramsor.

Bekanta dig med appen Otso

Prova på lektionen

Matematik finns överallt!

Ge er ut på upptäcksfärd i och omkring skolan med hjälp av Snilleblixt Matematiken omkring mig-kort. Korten lämpar sig för elever i årskurs 1 och 2.

Bekanta dig med Snilleblixt digitalt material för läraren!

Ta del av videoinstruktionerna för hur du använder Snilleblixts digitala material för läraren.

Till videoinstruktionen

Prova på lektionen

Sy med Snilleblixt

Handarbeta med Uppsnapparen och Pi! Spara och skriv ut tipsen.

Tips och idéer för lektionerna

Spel och paruppgifter från Snilleblixt 1 inför vändagen

I Snilleblixt lär vi oss matematik bland annat genom att spela, fundera och samarbeta. Det är roligt att spela tillsammans under matematiklektionen. Skriv ut några exempel på par- och speluppgifter från Snilleblixt 1.

Ladda ner pdf (904 kt)

Spel och paruppgifter från Snilleblixt 2 inför vändagen

I Snilleblixt lär vi oss matematik bland annat genom att spela, fundera och samarbeta. Det är roligt att spela tillsammans under matematiklektionen. Skriv ut några exempel på par- och speluppgifter från Snilleblixt 2.

Ladda ner pdf (5 069 kt)

Snilleblixt talkort 0–10

Skriv ut talkort 0–10 i storleken A4 och häng upp på väggen i klassrummet.

Ladda ner pdf (2 270 kt)

Snilleblixt talkort 11–20

Skriv ut talkort 11–20 i storleken A4 och häng upp på väggen i klassrummet.

Ladda ner pdf (2 124 kt)

Snilleblixt 1 kompetenskort

Prova Snilleblixt 1 kompetenskorten – skriv ut korten samt tips på hur du kan använda dem i klassrummet!

Ladda ner pdf (2 235 kt)

Snilleblixt 3 kompetenskort

Prova Snilleblixt 3 kompetenskorten – skriv ut korten samt tips på hur du kan använda dem i klassrummet!

Ladda ner pdf (1 240 kt)

Färgläggningsuppgifter för påsken, talområdet 0–20

Skriv ut Snilleblixts roliga färgläggningsuppgifter för talområdet 0–20.

Ladda ner pdf (237 kt)

Färgläggningsuppgifter för påsken, talområdet 0–100

Skriv ut Snilleblixts roliga färgläggningsuppgifter för talområdet 0–100.

Ladda ner pdf (234 kt)

Rörelsekort

Sträck på er och gör roliga rörelser med Snilleblixts rörelsekort!

Ladda ner pdf (857 kt)

Mätarmästar-tävling

Badankor, accelererande larver och sekunder i blindo! Avsluta läsårets matematikundervisning med roliga tävlingar. Dela in eleverna i lag och se vem som vinner titeln Mätarmästare. Skriv ut instruktioner för Mätarmästar-tävlingarna.

Ladda ner pdf (1 740 kt)

Färgläggningsuppgifter för påsken, multiplikationer

Skriv ut Snilleblixts färgläggningsuppgifter och repetera multiplikationstabellerna.

Ladda ner pdf (2 040 kt)

Signaturrally på vändagen

Skriv ut spelplaner till eleverna och spela signaturrally på vändagen. Spelet lämpar sig för årskurserna 3–6.

Ladda ner pdf (894 kt)

Läs artiklar och nyheter

Artiklar

Så här kartlägger du elevernas problemlösningsförmåga 

En gång gjorde jag ett problemlösningskompendium för elever i årskurs 1–6, där den sista frågan löd: ”Berätta vilken strategi du använde för att lösa uppgiften?” Ingen torde bli överraskad av att det här var den svåraste frågan i hela kompendiet för många elever

Tips för undervisningen

Matematisk-logiska principer och färdigheter i förskolan och den inledande undervisningen

Till matematisk-logiska principer hör bland annat klassificering, jämförelse, att ordna i serier samt förståelse för ett–till–ett-principen och antalskonstans. De här färdigheterna spelar en viktig roll både inom småbarnspedagogiken och på förskolan, men får inte heller glömmas bort i den inledande undervisningen.

Artiklar

Jag och matematiken

Emotionella faktorer, som motivation, självkänsla och självbild, kan påverka matematikinlärningen. Hur eleven känner för matematiken, huruvida hen tror sig kunna lära sig matematik och hur hen förhåller sig och arbetar med uppgifterna kan ge läraren viktig information om elevens emotionella inställning till matematiken.

Artiklar

Bedömning inom matematiken

Inom matematiken är bedömningen enkel. Ett prov i slutet av varje avsnitt, huvudräkning, grundläggande och tillämpande uppgifter, notera poängen och ge vitsord på betyget. Men det är viktigt att vara medveten om att det här inte är allt som bedöms i matematiken.

Artiklar

Ta i bruk superkrafter på matematiklektionerna

I år började jag för första gången undervisa nyblivna ettor. Innan läsåret började väntade jag otåligt på barnens glädje och iver gentemot skolan
och lärandet. Den första skoldagen blev oförglömlig.

Artiklar

Programmering är mer än att skriva kod

När vi hör ordet programmering tänker de flesta av oss på olika programspråk och på att skriva kod. Många glömmer bort att programmering innefattar flera steg som, med tanke på lärandet, mycket viktigare än att lära sig olika språk för att skriva kod.

Läromedelsförfattare, Snilleblixt 1-2

Maria Salminen

Författare

Henna Stenberg

Författare

Hanna-Kaisa Rautio

Författare

Hanna-Reeta Vehmas

Författare

Läromedelsförfattare, Snilleblixt 3-4

Merja Kalm

Markus Luoma

Författare

Markus Packalén

Författare

Pirita Perälä

Författare

Timo Tapiainen

Författare

Illustrationer

Minna Eriksson

Illustratör

Ilari Gröhn

Illustratör