Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Snilleblixt 5

Årskurs fem börjar, där vi repeterar och befäster sådant som vi redan lärt oss. I avsnittet Räkneordning övar vi på de olika räknesätten, tränar på räknesättens ordningsföljd och parenteser samt bildar uttryck. I multiplikations- och divisionsavsnitten tränar vi mångsidigt på olika räknestrategier. I geometriavsnittet förstorar och förminskar vi figurer, övar på att använda skala för att rita figurer och räkna ut avstånd. Dessutom övar vi på att beräkna arean av rektanglar, parallellogram och trianglar. Insikter-avsnittet uppmuntrar till att undersöka och vara aktiv. I avsnittet bekantar vi oss med ekvationer och fördjupar våra programmeringsfärdigheter. I slutet av boken finns avsnittet Snilleblixtar, som innehåller uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan och uppmuntrar elevens intresse för matematiken.

Snilleblixt 5

Snilleblixt 5a inleds med avsnittet Årskurs fem börjar, där vi repeterar och befäster sådant vi lärt oss i tidigare årskurser. I avsnittet Räkneordning övar vi på grundläggande uträkningar, räkneordningen och parenteser. Vi övar också på att bilda uttryck. I avsnitten Multiplikation och Division övar vi på räknestrategier. I geometrin förminskar och förstorar vi figurer samt övar på att rita figurer och beräkna avstånd med hjälp av skala. Vi beräknar arean av rektanglar, parallellogram och trianglar. Insikter-avsnittet uppmuntrar till aktivitet och behandlar ekvationer och programmering. Snilleblixtar-avsnittet i slutet av boken utmanar eleverna och främjar matematikglädje.

ISBN/GTIN: 978-951-1-46015-2
Pris: 24,73€ moms. 0%
Pris: 27,20€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 1

Snilleblixt 1

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 2

Snilleblixt 2

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 3

Snilleblixt 3

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 4

Snilleblixt 4

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 5

Snilleblixt 5