Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Snilleblixt 5

Årskurs fem börjar, där vi repeterar och befäster sådant som vi redan lärt oss. I avsnittet Räkneordning övar vi på de olika räknesätten, tränar på räknesättens ordningsföljd och parenteser samt bildar uttryck. I multiplikations- och divisionsavsnitten tränar vi mångsidigt på olika räknestrategier. I geometriavsnittet förstorar och förminskar vi figurer, övar på att använda skala för att rita figurer och räkna ut avstånd. Dessutom övar vi på att beräkna arean av rektanglar, parallellogram och trianglar. Insikter-avsnittet uppmuntrar till att undersöka och vara aktiv. I avsnittet bekantar vi oss med ekvationer och fördjupar våra programmeringsfärdigheter. I slutet av boken finns avsnittet Snilleblixtar, som innehåller uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan och uppmuntrar elevens intresse för matematiken.

Snilleblixt 5

ISBN/GTIN: 978-951-1-46015-2
Pris: 23,27€ moms. 0%
Pris: 25,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 1

Snilleblixt 1

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 2

Snilleblixt 2

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 3

Snilleblixt 3

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 4

Snilleblixt 4