Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Snilleblixt 2

Snilleblixt 2a möjliggör en smidig övergång från matematiken i årskurs ett till årskurs två. I det första avsnittet repeterar vi det matematiska innehållet i årskurs ett. Därefter utvidgar vi i maklig takt talområdet upp till 100. I boken lägger vi en stabil grund för matematiska baskunskaper, bland annat genom att systematiskt träna på innehåll som talbegreppet, tiosystemet, addition och subtraktion med tiotalsövergång samt multiplikation med 2, 5 och 10. Boken tar upp olika lärstrategier som eleverna får använda sig av i de inspirerande och mångsidiga uppgifterna.

I addition och subtraktion fokuserar vi på att addera och subtrahera ental inom talområdet 0–100, med och utan tiotalsövergång. Flera kapitel ägnas åt att skapa en ordentlig förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation. I geometriavsnittet repeterar vi plangeometriska figurer och bekantar oss med geometriska kroppar.

De två Insikter-avsnitten i boken fördjupar elevernas kunskaps- och färdighetsgrund. Avsnitten innehåller flera spännande spel, som eleverna kan spela antingen själva eller tillsammans med ett par. Avsnittet Snilleblixtar i slutet av boken låter eleven gnugga geniknölarna och drabbas av nya insikter!

Snilleblixt 2

Snilleblixt 2a möjliggör en smidig övergång från matematiken i årskurs ett till årskurs två. I det första avsnittet repeterar vi det matematiska innehållet i årskurs ett. Därefter utvidgar vi i maklig takt talområdet upp till 100. I boken lägger vi en stabil grund för matematiska baskunskaper, bland annat genom att systematiskt träna på innehåll som talbegreppet, tiosystemet, addition och subtraktion med tiotalsövergång samt multiplikation med 2, 5 och 10. Boken tar upp olika lärstrategier som eleverna får använda sig av i de inspirerande och mångsidiga uppgifterna. De två Insikter-avsnitten i boken fördjupar elevernas kunskaps- och färdighetsgrund. Avsnittet Snilleblixtar i slutet av boken låter eleven gnugga geniknölarna och drabbas av nya insikter!

ISBN/GTIN: 978-951-1-43865-6
Pris: 24,73€ moms. 0%
Pris: 27,20€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 1

Snilleblixt 1

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 2

Snilleblixt 2

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 3

Snilleblixt 3

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 4

Snilleblixt 4

Kirjan kansikuva: Snilleblixt 5

Snilleblixt 5