Artiklar

Ta i bruk superkrafter på matematiklektionerna

I år började jag för första gången undervisa nyblivna ettor. Innan läsåret började väntade jag otåligt på barnens glädje och iver gentemot skolan och lärandet. Den första skoldagen blev oförglömlig:

– nej! hördes ett förskräckt utrop från bakersta raden.
– Urk! stämde en annan raskt in.
– I vår familj är ingen bra på matematik, meddelade en tredje

Fint! Barnen upplevde alltså att de var trygga och vågade uttrycka sina åsikter. En bra början det med!

Jag berättade om händelsen på föräldramötet. Många skrattade, en del blev röda om kinderna. Jag uttryckte en önskan: kunde vi ge var och en chansen att skapa en positiv uppfattning om sig själv och sin inlärning? Också i matematiken?

Enligt läroplanen ska skolan hjälpa barnet att växa till sin fulla potential. Genom att växa tillsammans skapar vi lärstigar, som hjälper var och en att hitta sina styrkor och intressen samt låter oss anstränga oss och vara uthålliga.

En god undervisning uppmuntrar och inspirerar till att lära och främjar barnets självbild och självförtroende. Snilleblixt, Otavas nya matematikserie för årskurs 1–6, handleder barnen att ta hjälp av sina personliga styrkor och kompetenser i matematiken. Iver, samarbetsförmåga och eftertänksamhet är superkrafter som hjälper oss att nå våra mål. Kreativiteten ger oss redskap att granska frågor och fenomen ur nya perspektiv medan uthålligheten hjälper oss att orka också då vi rör oss utanför vår bekvämlighetszon. På det här sättet flätas innehållen och målsättningarna i matematiken ihop med barnets vardag och mångsidiga kompetenser. För att parafrasera John Donne – matematiken är ingen ö.

Varje barn har rätt att stråla. Genom att främja våra kompetenser skapar vi metoder för att möta och bygga nytt också i utmanande situationer. På det här sättet ger vi barnet redskap för att möta framtiden som den utvecklar sig. Låt oss ge varje elev chansen att hitta sina superkrafter – också i matematiken!

Bekanta dig med Snilleblixt, den nya serien i matematik för årskurs 16 och skriv ut kompetenskorten >

Skribent

Merja Kalm