Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Expedition 1–6 Omgivningslära

Expedition är ett läromedel i omgivningslära. Materialet följer läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap.

Följ med oss på expedition! Som stöd för undervisningen får du ett mångsidigt material i både tryckt och digital form.

Se alla delar i serien

Seriens principer

  • Inspirerar och uppmuntrar eleverna till att fundera och undersöka.
  • Lär barnen att förstå sambandet mellan orsak och verkan och hur deras egna val påverkar omgivningen.
  • Den funktionella inlärningen bygger på sinnesintryck, digitalt material och undersökningar i olika omgivningar.
  • Lockande och informativa illustrationer som inspirerar till att läsa och undersöka
  • Utvecklar elevernas förmåga att samarbeta

Expedition stöder din undervisning

  • Kombinera tryckta och digitala material på det sätt som lämpar sig bäst för din undervisning.
  • Till serien hör ett brett lärarmaterial med råd om hur man undervisar barn som lär sig på olika sätt samt tips på hur undervisningen kan differentieras.
  • Undersökningarna och experimenten är lätta att utföra och kräver inga särskilda redskap eller utrymmen.

Serien Expedition

Kirjan kansikuva: Expedition 1

Expedition 1

Kirjan kansikuva: Expedition 2

Expedition 2

Kirjan kansikuva: Expedition 3

Expedition 3

Kirjan kansikuva: Expedition 4

Expedition 4

Kirjan kansikuva: Expedition 5

Expedition 5

Kirjan kansikuva: Expedition 6

Expedition 6

Se på videor och lyssna på texter med appen Otso

Elever som använder den tryckta läroboken i Expedition kan med hjälp av appen Otso bland annat lyssna till bokens texter som ljudfiler och se på videor.

Otsos texter och videor öppnar dörren för en ny, spännande expedition till fenomenen i omgivningen. Upplästa texter stöder eleven när hen gör läxor, repeterar inför prov eller bekantar sig med något nytt. Att lyssna på texten samtidigt som eleven själv läser stöder läskunnigheten. Otso stöder elevens artkännedom och inspirerar till att lära sig mera!

Bekanta dig med Otso

Det digitala lärarmaterialet hjälper läraren att fördjupa och levandegöra undervisningen

Vi förnyade alla digitala material i serien Expedition år 2021. De smidiga helheterna gör det enkelt att kombinera användningen av tryckta och digitala material, på ett sätt som passar just din grupp.

Det digitala lärarmaterialet erbjuder alternativ både för den som använder den tryckta boken och den som använder digibok. Det digitala lärarmaterialet innehåller uppgifter att göra tillsammans under lektionen, videor, bilder att visa på tavlan och lärobokens texter samt ljudfiler med berättelser för åk 1-2. Det digitala lärarmaterialet innehåller också alla bilagor för lärarhandledningen, prov med svar i PDF-format och de nya avsnittsvisa repetitionsvideorna för åk 3-6, samt Östersjöprojektet för åk 1-2 och 3-6.

I det digitala lärarmaterialet för dem som använder en tryckt bok ingår uppslag från läroboken och logg- eller uppgiftsboken samt lärarhandledningen. Det är behändigt att förflytta sig mellan de olika böckerna inom ett kapitel. Förstora bilder och uppgifter och ta fram facit med ett klick. Det digitala lärarmaterialet för digiboksanvändare innehåller elevens digitala material och lärarmaterial som kapitelvis belyser lektionsämnet.

Läs mer

Expedition 3–6 nedåt differentierande prov

Det digitala lärarmaterialet för Expedition 3-6 innehåller nedåt differentierande prov. Du hittar proven och information om bedömningen i materialets lärardel.

De nedåt differentierande proven mäter elevens kunskap om grunderna. De lämpar sig för elever som studerar enligt fokusområden eller individualiserad lärokurs, eftersom frågorna behandlar det centrala innehållet. Läroboken presenterar centralt innehåll koncist i rubriker, mellanrubriker, bildtexter och i sammandrag i slutet av kapitlen.

Uppgifterna är utformade så att eleven kan påvisa sitt kunnande trots utmaningar med språklig framställning.

Bilder i färg hjälper elever med utmaningar att föreställa sig och stödjer minnet, liksom förenklade kartor där platser märkts ut färdigt. Uppgifterna går ut på att känna igen, namnge, ordna, välja rätt alternativ och tolka grafer. Eleven förutsätts inte behärska svåra begrepp, artnamn eller geografiska platser. Uppgifter som förutsätter egna reflektioner och tillämpning tangerar elevens upplevelsevärld.

Eleven kan besvara provet med hjälp av läroboken och/eller atlas, tillsammans med ett par, i grupp, med läraren eller med en assistent. De kan besvaras muntligt, inom ramen för elevens förmågor och personliga mål.

Artiklar

Artiklar

”Min undervisning har blivit mer aktiv och konkret” – erfarenheter av att undervisa i omgivningslära med Expedition

”Det bästa med Expedition är att serien erbjuder ett mångsidigt och kvalitativt innehåll som stöd för undervisningen”, säger Janne Puolitaival, som arbetar på Aseman koulu i Ijo.

Tips för undervisningen

Lär er utomhus med hjälp av Expedition

Materialen i serien Expedition, omgivningslära för årskurs 1–6, innehåller rikligt med uppgifter och idéer som lockar till att ordna undervisning utomhus. Här har vi sammanställt tips från olika Expedition-böcker.

Artiklar

Gå på krypjakt – flytta lektionen utomhus!

Just nu är hösten som vackrast och det fina vädret lockar oss ut i den friska luften. Vad kan man hitta på tillsammans med eleverna ute i naturen? Miljöpedagog och läromedelsförfattare Aulikki Laine berättar hur du kan flytta lektionen utomhus.

Tips för undervisningen

Så gör du klimatundervisning till en del av skoldagen!

Hur kan man ta upp diskussionen om klimatförändringen med elever i årskurs 1-6? Vi samlade ihop sju frågor med passande aktivitetstips.

Artiklar

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

Flera lärare har efterfrågat enkla och inspirerande verktyg för att utveckla elevernas digitala färdigheter. För att svara på det här behovet har Otava tagit fram så kallade digimediauppgifter till den populära serien Expedition. Rektor Matti Taimi, som varit med och utvecklat materialet, berättar vad det är frågan om.

Tips och idéer

Studieteknik

Hur ska man läsa i boken? Hur ska man förbereda sig inför ett prov?

Ladda ner pdf (1 939 kt)

Äventyrsbana

Testa era cykelfärdigheter på en äventyrsbana!

Ladda ner pdf (1 686 kt)

Körkort för cyklister

Skriv ut körkort från Expedition 3 Lärarhandledning.

Ladda ner pdf (630 kt)

Experimentera: Vatten smälter, fryser till is, avdunstar, vi undersöker snö

Experimentera tillsammans med Farfar och Voff från Expedition 1 om hur vatten smälter, fryster till is och avdunstar. Undersök också snö!

Ladda ner pdf (2 844 kt)

Våren väcker kräldjuren

Den 17.5 infaller skogsutflyktsdagen! I Expedition 4 finns tips på hur ni kan observera groddjur under en kräl- och groddjursutflykt.

Ladda ner pdf (716 kt)

Mot sommaren!

Snart är det dags för sommarlov. I Expedition 4 finns tips på hur eleverna kan observera naturen under lovet. Skriv ut elevmaterial här.

Ladda ner pdf (5 238 kt)

Mot sommaren!

Snart är det dags för sommarlov. I Expedition 4 finns tips på hur eleverna kan observera naturen under lovet. Skriv ut sidor ur lärarhandledningen här.

Ladda ner pdf (3 557 kt)

Uppgift för blivande ettor

Besöksdagen är en viktig händelse för en blivande etta. Här kan du skriva ut en uppgift som ni kan arbeta med under besöksdagen.

Ladda ner pdf (187 kt)

Bygg ett skelett

Här kan du skriva ut delar till ett skelett att bygga ihop. Du behöver: färgat papper, storlek A3 sax lim a. Klipp ut skelettdelarna. b. Sätt ihop skelettdelarna i den ställning du tycker skelettet ska sitta eller stå. c. Klistra fast benen på pappret. d. Namnge de olika benen. Leta efter information i boken Expedition 5 eller på nätet med till exempel sökordet skelett.

Ladda ner pdf (2 072 kt)

Bygg ett skelett – facit

Ladda ner pdf (2 011 kt)

Bygg ett skelett – information om skelettet

Ladda ner pdf (3 766 kt)

Barnkonventionen tryggar barnets rätt till omvårdnad

Ladda ner pdf (4 507 kt)

Läromedelsförfattare

Kati Aavikko

Författare

Satu Arjanne

Författare

Sanna Halivaara

Författare

Martti Heinonen

Författare

Sanna Jortikka

Jukka Kohtamäki

Mikko Korhonen

Outi Kuusela

Författare

Aulikki Laine

Författare

Teuvo Nyberg

Matti Palosaari

Författare

Matti Taimi

Författare

Jyrki Uusi-Viitala

Författare