Artiklar

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar eleverna att påverka

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar ungdomarna till att aktivt diskutera och påverka. Syftet med läromedlet är att eleverna ska lära sig motivera sina åsikter och ta ställning till olika samhälleliga frågor.

Artiklar

Differentiera undervisningen med hjälp av Scene

I den här artikeln delar Merja Saalasti med sig av sina erfarenheter av att använda flexibla Scene när hon undervisar i engelska. ”Serien Scene, engelska för årskurs 7–9, innehåller autentiska och aktuella texter och ämnesområden och handlar om personer som det är lätt att identifiera sig med. Det här gör Scene till ett motiverande läromedel, vilket […]

Artiklar

”Vi hoppar, studsar och balanserar på matematiklektionerna” – Ett mångsidigt läromedel ger läraren frihet

”Det som lockade mig med Karlavagnen var hur mångsidig och omfattande serien är”, berättar Hellevi Saarenmaa, som arbetar på Päivänkehrän koulu i Esbo. För henne har det varit viktigt med ett tydligt och pålitligt läromedel. ”Oavsett om jag har undervisat i något enbart med aktiviteter, utomhus eller på tavlan så kan jag ge läxor ur Karlavagnen. ”

Artiklar

Med flexibla Scene lär sig alla engelska

Scene, engelska för årskurs 7–9, har mottot Everyone has a role to play. Nu svarar läromedelsförfattarna till Scene på frågor om hur materialet kan användas för att differentiera undervisningen.

Artiklar

Läskunnighet är en framtidsfärdighet

Skulle du vilja ha en telefon utan internetuppkoppling? Skulle du vilja ha en nyckel som inte passar ihop med ytterdörren till ditt hem ? Skulle du vilja ha en karta med en tydlig ritning av en stad, men ingen information om din position?

Artiklar

Att röra sig i naturen gör barnen kreativa – erfarenheter av utomhuspedagogik

Under senare år har barns förhållande till naturen försämrats. Ett sätt att motverka det här är att ta med eleverna utomhus – utomhuspedagogik har blivit allt vanligare och används inom många olika ämnen!

Artiklar

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

Flera lärare har efterfrågat enkla och inspirerande verktyg för att utveckla elevernas digitala färdigheter. För att svara på det här behovet har Otava tagit fram så kallade digimediauppgifter till den populära serien Expedition. Rektor Matti Taimi, som varit med och utvecklat materialet, berättar vad det är frågan om.

Artiklar

Hjärngymnastik – mjukstarta programmeringsundervisningen

Känns det svårt att lära ut programmering till elever i de lägre årskurserna? Börja med hjärngymnastik i klassrummet. Övningar som tränar eleverna i att tänka på ett visst sätt skapar en god grund för färdigheter som behövs vid programmering. Klasslärare Markus Packalén från Uleåborg, som gjort Scratch-materialet till Karlavagnen, delar med sig av sina bästa erfarenheter.

Artiklar

Gå på krypjakt – flytta lektionen utomhus!

Just nu är hösten som vackrast och det fina vädret lockar oss ut i den friska luften. Vad kan man hitta på tillsammans med eleverna ute i naturen? Miljöpedagog och läromedelsförfattare Aulikki Laine berättar hur du kan flytta lektionen utomhus.

Artiklar

Hur bygger man en god gruppanda?

Det går att göra skolan till en miljö som eleven känner hängivenhet till. Det innebär att eleven inte bara trivs i skolan, utan också fäster sig vid gemenskapen och lärandet. Skolan blir en trygg och behaglig plats att gå till, där eleven har positiva och betydelsefulla vänskapsrelationer och pålitliga och värdefulla kontakter till vuxna.

Artiklar

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Bedömningsfärdigheter (assessment literacy) är en viktig del av lärarens yrkeskunskaper. Bedömning är inte en teknisk prestation åtskild från inlärning och undervisning, utan kan i bästa fall vara något som gagnar både den som bedömer och den som blir bedömd. Bedömningen ska vara ändamålsenlig och ske vid rätt tidpunkt. Den som bedömer, i det här fallet […]

Artiklar

Vi skapar framtiden tillsammans

Som lärare fungerar du som känselsprötet i klassen. Du ser vad eleverna grubblar på och vad som stjäl uppmärksamheten från det ni arbetar med. Vi stödjer ditt arbete på många sätt för att det ska vara lättare för dig att engagera alla elever i lärandet. Digitaliseringen förändrar såväl skolan som lärandet. Allt mer mångsidiga metoder […]