Artiklar

Så här förnyas Nya Pis digitala material

Nya Pis digiböcker och digitala lärarmaterial förnyas inför augusti 2022. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste förnyelserna och hur du tar de nya materialen i bruk.

Artiklar

En inhemsk lärobok är ett hållbart val

Alla Otavas läroböcker trycks i Finland. Otavas tryckeri i Keuru har tryckt böcker sedan 1950-talet.

Artiklar

Smidigt med Scene!

Scene är Otavas serie i engelska för årskurs 7–9. I den här artikeln har vi samlat information om seriens egenskaper, hur du använder Scene för att differentiera undervisningen och hurdana digitala uppdateringar som gjorts i materialen.

Artiklar

Uppmuntra barnen att läsa hemma

En stark läskunskap bär långt – den hjälper att förstå andra människor, andra kulturer och olikheter. Men hur ska man uppmuntra barn att läsa mitt i en jäktig vardag? Klassläraren, lärarutbildaren och läromedelsförfattaren Anu Löyttyniemi delar med sig av sina tips.

Artiklar

Lärarrummet och de digitala materialen för gymnasiet har förnyats under sommaren

Här har vi sammanställt information om kommande uppdateringar som berör de digitala materialen för gymnasiet. Läs mer om gymnasieprodukternas nya användargränssnitt, digiprodukternas nya analysverktyg och hur Lärarrummet har förnyats.

Artiklar

Läsning som superkraft

Varför är läsning så bra? Hur kan jag, som inte är en van läsare, lära mig att läsa? Och till vilken nytta? Läsambassadören Henrika Andersson beskriver i sin artikel fördelarna med läsning och hur man kan hitta en njutning i det.

Artiklar

Otavas digimaterial stöder eleverna när de arbetar hemifrån

Det är viktigt för oss att lärandet fungerar bra även hemma. Här har vi samlat användbara tips på hur du ordnar distansundervisning.

Artiklar

Hur förbereder Titan eleverna för fysikstudierna i gymnasiet?

Hurdana kunskaper i fysik behöver eleverna inför gymnasiet? Mikko Korhonen, författare till Titan och lärare i fysik, matematik och informationsteknik, har svar på frågan.

Artiklar

Vi ses på Educa!

Årskurs 1–6 Karlavagnen Tankenötter 1–2 utkommer inom kort! Tankenötter är ett tilläggsmaterial för dem som behöver fler utmaningar i matematik. Tankenötter finns tillgängliga för alla böcker i serien Karlavagnen. Använder du redan Karlavagnen Tankenötterna för årskurs 3–6 i din undervising? Skolor som använder de digitala lärarmaterialen till Karlavagnen får nu tillgång till programmeraren och barnboksförfattaren […]

Artiklar

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar eleverna att påverka

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar ungdomarna till att aktivt diskutera och påverka. Syftet med läromedlet är att eleverna ska lära sig motivera sina åsikter och ta ställning till olika samhälleliga frågor.

Artiklar

Differentiera undervisningen med hjälp av Scene

I den här artikeln delar Merja Saalasti med sig av sina erfarenheter av att använda flexibla Scene när hon undervisar i engelska. ”Serien Scene, engelska för årskurs 7–9, innehåller autentiska och aktuella texter och ämnesområden och handlar om personer som det är lätt att identifiera sig med. Det här gör Scene till ett motiverande läromedel, vilket […]

Artiklar

Med flexibla Scene lär sig alla engelska

Scene, engelska för årskurs 7–9, har mottot Everyone has a role to play. Nu svarar läromedelsförfattarna till Scene på frågor om hur materialet kan användas för att differentiera undervisningen.