Tryckt
Digitalt
Appen Otso

New Insights Engelska (GLP21)

A-engelska för gymnasiet

New Insights Engelska motiverar de studerande med autentiskt innehåll, olika textgenrer och tilltalande videomaterial. De studerande blir medvetna om sina styrkor men också om sådant som de behöver bli bättre på med hjälp av New Insights. De får goda färdigheter för att skapa sin språkprofil och de övar genast från början inför studentexamensprovet och fortsatta studier.

Se alla delar i serien

Nya synvinklar i engelska

 • Målen är synliga för de studerande. Serien leder de studerande till en kontinuerlig självbedömning av sina kunskaper och sin studieteknik.
 • Grammatiken är fortfarande presenterad som en egen tydlig del. Du ser klart de olika nivåerna på uppgifterna, vilket gör det lätt att  differentiera.
 • New Insights Engelska utvecklar multilitteracitet genom att erbjuda olika sorters texter, videor, bilder och infografik.
 • Delområdena i de mångsidiga kompetensera är tydligt inbakade i modulernas innehåll.

Studerandena uppmanas att använda språket

 • Interaktionen är viktig: serien uppmuntrar de studerande att använda språket i sin vardag.
 • De studerande får själva aktivt leta efter engelskspråkigt material som de är intresserade av och själva använda språket, både muntligt och skriftligt.
 • De autentiska texterna representerar på ett mångsidigt sätt olika textgenrer. Materialet innehåller litteraturutdrag, podcasts, bloggtexter och facklitteratur. Dessutom finns det mycket videomaterial.
 • Differentiering fungerar smidigt. Varje studerande kan göra uppgifter på sin egen nivå. Det finns också nedåt differentierande uppgifter för hörförståelser och differentierande uppgifter för ordlistor och grammatik. Ordlistan är inspelad

Tidtabell för serien New Insights Engelska (GLP21)

New Insights Engelska 1-2 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 3 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 4 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 5 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 6 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 7 (GLP21) har utkommit
New Insights Engelska 8 (GLP21) har utkommit

Serien New Insights Engelska (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 1-2 (GLP21)

New Insights Engelska 1-2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 3 (GLP21)

New Insights Engelska 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 4 (GLP21)

New Insights Engelska 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 5 (GLP21)

New Insights Engelska 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 6 (GLP21)

New Insights Engelska 6 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 7 (GLP21)

New Insights Engelska 7 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 8 (GLP21)

New Insights Engelska 8 (GLP21)

Välj det alternativ som passar din skola bäst

 • Innehållen för New Insights Engelska finns både tryckt och digitalt.
 • Du kan beställa materialen enskilt eller i ett förmånligt digipaket.

Bekanta dig med New Insights Engelska-digipaketet

 • New Insights Engelska finns för studerandena som ett förmånligt digipaket (12 mån).
 • Till New Insights Engelska-digipaketet hör som förmån till läraren modulspecifikt digitalt material för läraren, presentationsmaterial, prov, ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna.
 • Bekanta dig med digipaketen här.

Se prisen och förmånen här.

Materialet stödjer undervisningen

 • Du kan skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kan du lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • New Insights Engelska-produkterna innehåller det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso

Aktuellt

Tips för undervisningen

Nyttiga tips för användare av New Insights Engelska (GLP21)

Vi har samlat tips på hur du smidigt kommer igång med användningen av New Insights Engelska (GLP21), serien i A-engelska för gymnasiet.

Artiklar

New Insights Engelska – mycket nytt och en del bekant

Våra läromedelsförfattare berättar serien New Insights, engelska för gymnasiet svarar på de utmaningar som den nya läroplanen medför. De förklarar hur språkprofilen, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser beaktats i den förnyade versionen av vår populära serie.

Tips för undervisningen

Skapa din språkprofil enkelt och självständigt med hjälp av New Insights Engelska

Lärarna och studerandena hittar instruktioner för hur de kan skapa språkprofilen i Learning to learn-delen i New Insights Engelska läroboken. Studeranden som använder den tryckta boken hittar blanketten i Studerandes värld.

Priser och förmåner

Läromedelsförfattare

Paula Keltto

Författare

Mark Kilmer

Författare

Teijo Päkkilä

Författare

Annukka Suonio

Författare

Svensk arbetsgrupp

Elisabeth Ekstrand

Översättare

Thomas Helenius

Sakgranskare

Ingrid Rönnow

Redaktör