Tryckt
Digitalt
Appen Otso

New Insights Engelska 1-2 (GLP21)

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

I första modulen repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.
I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.

New Insights Engelska 1-2 (GLP21)

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk. I första modulen repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter. I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.

ISBN/GTIN: 978-951-1-37354-4
Pris: 60,55€ moms. 0%
Pris: 66,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 3 (GLP21)

New Insights Engelska 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 4 (GLP21)

New Insights Engelska 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 5 (GLP21)

New Insights Engelska 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 6 (GLP21)

New Insights Engelska 6 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 7 (GLP21)

New Insights Engelska 7 (GLP21)

Kirjan kansikuva: New Insights Engelska 8 (GLP21)

New Insights Engelska 8 (GLP21)