Allmänt

Vi ses på Educa-mässan 27–28.1.2023! 

Härligt att träffas igen på Educa efter en paus på två år! Otava Utbildning finns i monter 6a50 med favoritläromedel och nyheter. Vi är på plats under hela mässan, passa på att prata med oss om dina synpunkter och önskemål. Vi finns här för dig! I den här artikeln har vi samlat exempel på aktuella läromedel som du kan bekanta dig med på Educa.  

Läromedel för årskurs 1–6 utvecklar barnets styrkor  

Matematikserien Snilleblixt växer med nya delar 

Snilleblixt låter barnet undersöka och förundras över matematiken tillsammans med sina vänner. I serien Snilleblixt ligger fokus på elevernas tankeförmåga och studiefärdigheter samt på vardagskompetens. Lärandet utgår från barnets egna styrkor – som iver, kreativitet, uthållighet och samarbetsförmåga. De här kompetenserna hjälper barnet att nå sina mål. Den tydliga läromedelsserien Snilleblixt är enkel att använda. Serien har planerats för att passa olika typer av lärare och verksamhetsfält. 

Förmån för nya användare: När din skola tar i bruk Snilleblixt-serien får ni tillgång till de digitala tilläggsuppgifterna gratis under det första året. Läs mer om våra förmåner!  

Du kan – en serie för att differentiera, repetera och komplettera!  

Du kan-serien ger eleven stöd i matematik, modersmål, engelska samt studieteknik och självbedömining. Den uppmuntrande serien riktar sig till elever som behöver öva lite mer. Eftersom serien inte är knuten till årskurser kan den användas flexibelt då extra stöd behövs.   

Förmån för alla användare: När din skola köper minst 5 exemplar av en Du kan-bok får skolan tillgång till digitalt facit i Otavas Lärarrum. Läs mer om våra förmåner! 

Läromedel för årskurs 7–9 utvecklar interaktion och väcker intresse

Magazin.de Tyska för B2- och B3-tyska har förnyats! 

B2- och B3-tyskans serie Magazin.de Tyska har förnyats enligt användarnas önskemål till GLP 2021. Det som lärarna uppskattar i serien har bibehållits. Magazin.de Tyska fokuserar på det väsentliga och lär ut språket och kulturen från tyskspråkiga områden utifrån elevernas erfarenheter och behov. Serien uppmuntrar de studerande att tala och målet är att utveckla förståelse och en konstruktiv interaktion med andra. 

Förmån för nya användare: När din skola tar i bruk serien Magazin.de Tyska får ni tillgång till det digitala materialet för lärare samt presentationsmaterial, ljudfiler och facit, gratis under det första året. Läs mer om våra förmåner! 

Inspirera och differentiera med serien Scene engelska 

Scene låter eleverna utveckla sina språkkunskaper på ett påhittigt och pragmatiskt sätt. Scene är lätt att ta till sig, eftersom materialet går att anpassa efter lärarens och elevernas intressen. 

Förmån för nya användare: När din skola tar i bruk Scene-serien får ni tillgång till det digitala materialet för lärare gratis under det första året. Läs mer om våra förmåner! 

En av fördelarna med Scene är att serien gör det möjligt att differentiera undervisningen på ett naturligt sätt. Scene beaktar elever med olika behov genom att erbjuda förslag på projektarbeten och tillämpade övningar, som eleverna kan arbeta med på egen hand.

(Merja Saalasti, lärare i engelska) 

Gymnasiets läromedelsserier kompletteras med nya moduler 

Våra serier för gymnasiet utkommer med nya moduler. Vi ger dig möjlighet att välja mellan digibok och tryckt lärobok i alla serier. Dessutom erbjuder vi digitalt material för läraren samt digiprov och Abittiprov.  

Följande serier har utkommit med nya delar som du kan bekanta dig med på Educa:  

Förmån: När ditt gymnasium skaffar 5 exemplar av ett läromedel (digibok eller tryckt lärobok) får ni tillgång till det digitala materialet för läraren samt Abittiprov och digiprov. Läs mer om våra förmåner! Bekanta dig också med våra förmånliga GLP21-digipaket! 

Önskar du att Otava Utbildning kommer på besök till din skola?

Vill du ha besök av oss till din skola? Vi besöker gärna skolor i hela Svenskfinland! Ta kontakt via kundtjanst@otava.fi.

Otava Oppimisen palvelut – läromedel på finska

På Educa kan du också bekanta dig med Otavas finskspråkiga läromedelsproduktion.

Läs om aktuella finskspråkiga produkter som finns på Educa!

Otava Learning – många läromedelsserier finns också på engelska

Kom och bläddra och bekanta dig med Otavas engelskspråkiga läromedel. T.ex. Karlavagnen – Star Maths och Du kan – Do your best!
Läs mer om Otavas engelskspråkiga läromedelsutgivning!