Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Biom (GLP21)

Biom är gymnasiets nya serie i biologi och den är noggrant uppbyggd enligt gymnasiets nya läroplan. Målet med serien är att stärka de studerandes intresse för biologi och hjälpa dem att förstå biologin som vetenskap. Att undersöka biologiska fenomen och att kunna tillämpa dem är en väsentlig del av serien. De mångsidiga digitala lärarmaterialen stöder lärarens arbete och ger liv åt undervisningen. Med hjälp av Biom förbereder sig de studerande för studentskrivningarna och för fortsatta studier.

Se alla delar i serien

Dyk ner i biologins fascinerande värld!

 • I Biom finns all väsentlig information: serien förklarar tydligt de viktiga innehållen inom biologin.
 • Serien är gjord för 2020-talets gymnasiestuderande: texten är redig och innehållet presenteras på ett logiskt sätt.
 • Biologin som vetenskap blir bekant: de studerande får en uppfattning om biologin som vetenskap och om forskning inom ämnet.
 • Ny uppdaterad information finns medBiom innehåller de senaste forskningsresultaten som är relevanta i gymnasiestudierna. Forskningsexemplen hjälper de studerande att förstå information om biologi, dess uppbyggnad och betydelse.

Mångsidigt material för undervisningen

 • Digitala material berikar inlärningen: analysverktyget stöder de studerande att nå sina mål. I serien finns det rikligt med digital infografik, som hjälper studerande att förstå fenomen och sammanhang.
 • De mångsidiga övningsuppgifterna gör differentieringen lätt: uppgifterna är uppdelade enligt svårighetsgrad och dessutom finns det även experiment att utföra. Målen finns uppställda i början av varje avsnitt och i slutet av avsnittet finns begreppen som tagits upp. Du hittar fördjupande texter både i den tryckta läroboken och i digiboken.
 • Bokens kapitel och avsnitt bildar helheter, som man också kan kombinera med andra läroämnen.

Tidtabell för serien Biom (GLP21)

Biom 1 (GLP21) har utkommit
Biom 2-3 (GLP21) har utkommit
Biom 4 (GLP21) har utkommit
Biom 5 (GLP21) har utkommit
Biom 6 (GLP21)
har utkommit

Serien Biom

Kirjan kansikuva: Biom 1 (GLP21)

Biom 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Biom 2–3 (GLP21)

Biom 2–3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Biom 4 (GLP21)

Biom 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Biom 5 (GLP21)

Biom 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Biom 6 (GLP21)

Biom 6 (GLP21)

Välj det alternativ som passar din skola bäst

 • Innehållen för Biom finns både tryckt och digitalt.
 • Du kan beställa materialen enskilt eller i ett förmånligt digipaket.

Bekanta dig med Biom-digipaketet

 • Biom finns för studerandena som ett förmånligt digipaket (12 mån).
 • Till Biom-digipaketet hör som förmån modulspecifika digitala material och prov till läraren.
 • Bekanta dig med digipaketen här.

Se priser och förmåner här.

Materialet stödjer undervisningen

 • Du kan skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kan du lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Biom-produkterna innehåller det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso

Priser och förmåner

Läromedelsförfattare

Anna Aaltonen

Författare

Eija Kujansuu

Författare

Jonne Seppälä

Författare

Taiju Suontausta

Författare

Pirjo Tuominen

Författare

Juha Merilä

Författare

Svensk arbetsgrupp

Annika Luther

Översättare

Liselotte Sundström

Sakgranskare

Lydia Sagath

Sakgranskare