Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Mol (GLP21)

Den populära serien Mol, kemi för gymnasiet, har förnyats inför den nya läroplanen. Serien strävar efter att öka ungdomarnas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntra till kemistudier. Fokus i serien ligger på att undersöka och tillämpa olika fenomen inom kemin. De digitala materialen för läraren är mångsidigare och mer omfattande än tidigare. Mol förbereder effektivt för studentskrivningarna och ger den studerande goda färdigheter inför fortsatta studier.

Se alla delar i serien

Mol motiverar till studier i kemi

 • Mol är omsorgsfullt förnyad för att motsvara den nya läroplanen.
 • Det omfattande läromedlet gör det möjligt att studera och undervisa i kemi på många olika sätt. Det går till exempel att utgå från ett experimentellt eller historiskt perspektiv, eller att fokusera på mångsidiga kompetenser. Bokens avsnitt och kapitel är helheter, som lätt går att kombinera också med andra läroämnen.
 • Laborationerna inspirerar och uppmuntrar de studerande och gör undervisningen mer levande. Materialet innehåller detaljerade instruktioner för experimenten samt ett omfattande videoarkiv.

Mångsidiga material för undervisningen

 • Det har blivit smidigare att differentiera. Rikligt med uppgifter på olika nivåer, sammanfattningar, systematisk repetition av begreppen och kontinuerlig självbedömning stödjer inlärningen oavsett den studerandes nivå.
 • Seriens mångsidiga digitala material underlättar kemilärarens arbete. De omfattande laborationsinstruktionerna fungerar som ett stöd vid experimentellt arbete.

Tidtabell för serien Mol (GLP21)

Mol 1-2 (GLP21) har utkommit
Mol 3 (GLP21) har utkommit
Mol 4 (GLP21) har utkommit
Mol 5 (GLP21) har utkommit
Mol 6 (GLP21) har utkommit

Mol Repetition (GLP21) utkommer i juni 2024

Serien Mol

Kirjan kansikuva: Mol 1–2 (GLP21)

Mol 1–2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 3 (GLP21)

Mol 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 4 (GLP21)

Mol 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 5 (GLP21)

Mol 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 6 (GLP21)

Mol 6 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol Repetition (GLP21)

Mol Repetition (GLP21)

Välj det bästa alternativet för din skola

 • De högklassiga materialen i serien Mol (GLP21) finns både tryckt och digitalt.
 • Beställ enskilda material eller förmånliga digipaket.

Bekanta dig med Mol-digipaket

 • Mol (GLP21) är tillgänglig för studerande också som förmånligt digipaket (12 mån).
 • Om du tar i bruk Mol-paketet får du modulvisa digitala lärarmaterial, prov, ljudfiler och facit som förmån.
 • Bekanta dig närmare med digipaket här >

Läs mer om priser och förmåner >

Mol stödjer din undervisning

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Otavas Lärarrum och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Otavas Lärarrum kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Mol-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso.

Vår populära kemiserie Mol förnyas inför GLP2021

Den förnyade serien Mol, kemi för gymnasiet, uppdateras för att passa den nya läroplanens målsättningar och innehåll, men bibehåller samtidigt sina bästa egenskaper. Den förnyade versionen har dessutom fått två nya syften – flexibilitet och differentiering.

Läs mer

Priser och förmåner

Läromedelsförfattare

Arto Liljeblad

Författare

Ove Molander

Författare

Leena Turpeenoja

Författare

Svensk arbetsgrupp

Caroline Ingo

Översättare

Triin Gyllenberg

Sakgranskare

Stefan Röj

Översättare