Tryckt
Digitalt
Appen Osto

Mol 4 (GLP21)

Mol 4 (GLP21) innehåller modulen KE4 Kemisk reaktion i gymnasiets kemi. I modulen KE4 får du en helhetsbild av egenskaperna för kemiska reaktioner och deras betydelse i vår livsmiljö. Du lär dig att identifiera och klassificera kemiska reaktioner samt nämna praktiska tillämpningar för olika reaktioner. Du övar dig på att skriva och balansera reaktionslikheter och du får färdigheter i att kunna utnyttja balanserade reaktionslikheter i olika beräkningsuppgifter. Du bekantar dig med den kemiska analysmetoden titrering. Genom att utnyttja observationer och mätresultat från titrering och andra experimentella undersökningar kommer du att öka dina färdigheter i att presentera, bearbeta och tolka undersökningsresultat.

Mol 4 (GLP21)

Mol 4 (GLP21) innehåller modulen KE4 Kemisk reaktion i gymnasiets kemi. I modulen KE4 får du en helhetsbild av egenskaperna för kemiska reaktioner och deras betydelse i vår livsmiljö. Du lär dig att identifiera och klassificera kemiska reaktioner samt nämna praktiska tillämpningar för olika reaktioner. Du övar dig på att skriva och balansera reaktionslikheter och du får färdigheter i att kunna utnyttja balanserade reaktionslikheter i olika beräkningsuppgifter. Du bekantar dig med den kemiska analysmetoden titrering. Genom att utnyttja observationer och mätresultat från titrering och andra experimentella undersökningar kommer du att öka dina färdigheter i att presentera, bearbeta och tolka undersökningsresultat.

ISBN/GTIN: 978-951-1-37368-1
Pris: 32,09€ moms. 0%
Pris: 35,30€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Mol 1–2 (GLP21)

Mol 1–2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 3 (GLP21)

Mol 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 4 (GLP21)

Mol 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 5 (GLP21)

Mol 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol 6 (GLP21)

Mol 6 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Mol Repetition (GLP21)

Mol Repetition (GLP21)