Nyheter

Otava Utbildning deltar i Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV

Otava Utbildning har producerat det finsk- och svenskspråkiga lärområdet Låt oss rädda Östersjön, som skolorna får tillgång till utan kostnad år 2020.

Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses välgörenhetskampanj #VÅRTHAV har som mål att sprida kunskap om Östersjöns tillstånd och samla in medel för John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda havet. I den internationella kampanjen deltar samarbetsparter från många olika branscher.

Otava deltar i kampanjen med det av experter framtagna, pedagogiska lärområdet Låt oss rädda Östersjön. Lärområdet är gratis att använda för alla skolor.

”Vi vill vara med och trygga Östersjöns framtid och dess värdefulla kulturarv. Vårt mål är att uppmuntra barn och ungdomar att verka för Östersjöns bästa. Målgruppen är elever i årskurs 3–9, men materialet kan också anpassas till de lägre klasserna och gymnasiet”, berättar Otava Utbildnings förlagsdirektör Teuvo Sankila.

”Det arbete som utförs i skolorna spelar en central roll i berättelsen om Östersjön och de utmaningar som skyddet av havet medför. Därför är vi mycket glada över samarbetet med Otava och Moomin Characters – på det här sättet kan vi nå och inspirera nya generationer som kan bidra till att rädda vårt hav”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, representant för John Nurminens Stiftelse.

Östersjön var en viktig inspirationskälla för mumintrollens skapare, Tove Jansson. År 2020 har det gått 75 år sedan utgivningen av den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, som utspelar sig under en pågående naturkatastrof.

Mer information om lärområdet Låt oss rädda Östersjön:

Förlagsdirektör Teuvo Sankila
050 3737 474
teuvo.sankila@otava.fi

Affärsområdeschef Inka Hedman
040 7322 171
inka.hedman@otava.fi

Mer information om Otava Utbildnings deltagande i kampanjen: otava.fi/ostersjon

Mer information om kampanjen #VÅRTHAV: www.varthav.fi