Artiklar

Information om uppdateringen av Otavas digiprov (uppdaterad 15.2.2023)

Otavas digiprov förnyas ständigt enligt lärarnas önskemål. Nedan kan du läsa om de senaste uppdateringarna i digiproven.

Se tillgängliga digiprov i våra prislistor. >

De här nya funktionerna ingår nu i Otavas digiprov:

  • Läraren kan bedöma uppgifter med automatisk poängsättning för alla studerande samtidigt.
  • Läraren kan skapa egna öppna skrivuppgifter.

Instruktioner

Här kan du läsa instruktioner för användningen av digiproven. >

Här kan du läsa instruktioner för användningen av Abittiproven. >

Otavas Abittiprov har uppdaterats för Bertta-editorn

Studentexamensnämnden har utvecklat den nya Bertta-editorn för Abitti. Framöver redigeras uppgifter i Abitti med Bertta-editorn. Den gamla uppgiftseditorn uppdateras inte.

De nya versionerna av Otavas Abittiprov kan laddas ner i Otavas Lärarrum. Innehållen i proven är oförändrade.

Observera att prov som laddats ner från Lärarrummet före augusti 2022 är ämnade för den gamla uppgiftseditorn. Du kan vid behov överföra dem till Bertta-editorn själv, om du exempelvis gjort egna modifieringar i proven. Instruktioner för detta finns på Abittis webbplats.