Tips för undervisningen

Tips på hur du kan använda Insights Engelska vid distansundervisning

Insights Engelska för gymnasiet stöder undervisningen också på distans. Här har vi sammanställt tips på hur du på ett smidigt sätt kan använda materialet i distansundervisningen.

1. Uppmuntra eleverna att välja digiboken.

Otavas digiböcker lämpar sig väl för distansstudier, Med hjälp av dem kan de studerande lyssna på texterna i boken, titta på videor som stöder inlärningen och göra uppgifter på sin egen apparat, oavsett var de är. I de flesta digiuppgifter får man direkt återkoppling på sina prestationer. Digiböckerna i våra språkserier innehåller dessutom en elektronisk ordlista, med vilken man på ett enkelt sätt kan studera och repetera ord.

Studerande som använder en tryckt bok hittar ljudfilerna som hör till materialet på vår hemsida, under den aktuella läromedelsserien och Studerandens material.

Ljudfilerna till Insights Engelska finns här >

2. Dra nytta av språkseriernas digiprov.

Med hjälp av digiproven kan du som lärare på ett enkelt sätt sammanställa uppgiftspaket, som de studerande kan arbeta med hemifrån. Du kan välja bland färdiga uppgifter eller göra egna. När du kontrollerar uppgifterna kan du ge feedback åt de studerande och stöd efter behov.

I digiproven till Insights Engelska finns det ett paket för självständig kursprestation. Om du delar det med de studerande, kan de sedan arbeta med uppgifterna på egen hand.

Läs instruktioner för hur du använder Otavas förnyade digiprov här >

3. Ta i bruk rapportverktyget i serien Insights Engelska.

I Insights Engelska digiböckerna och de digitala lärarmaterialen finns ett rapportverktyg, som du kan använda för att följa med och bedöma studerandenas prestationer, även när de jobbar hemifrån.

Här finns detaljerade instruktioner (på finska) för hur du använder rapportverktyget > 

4. Uppmuntra de studerande att tala och skriva hemifrån.

Du kan be eleverna att spela in en paruppgift, text eller annan muntlig uppgift i Insights och skicka den till dig för bedömning. Studerandena kan skicka ljudfilerna till exempel via mejl eller en lärplattform.

5. Stöd distansstudierna med inspirerande uppgifter.

DIY-uppgifterna i Insights Engelska digiböckerna lämpar sig väl för distansstudier. De går också att utföra på varierande sätt på olika plattformar.

6. Otavas digitala material lämpar sig väl för distansstudier.

Om du håller lektioner på distans via en lärmiljö eller någon annan kanal kan du på ett smidigt sätt visa innehållet i ett digitalt lärarmaterial eller presentationsmaterial för de studerande genom att dela din skärm. De digitala lärarmaterialen är främst ämnade för grupper där de studerande använder digiböcker, medan presentationsmaterialen är smidigast då de studerande har en tryckt bok.

Genom att länka till exempel Teams till Moodle, kan du ordna träffar med gruppen i realtid. Också grupparbeten går att göra på distans. Du kan till exempel dela in de studerande i grupper, som sedan arbetar med muntliga övningar via Teams eller liknande plattform. De ljudfiler som finns i Otavas Lärarrum får också delas i slutna lärmiljöer.

Om du har studerande som inte har tillgång till Insights digiböckerna kan du dela de kursspecifika stödpaketen (i pdf-format) i den slutna lärmiljö ni använder. I de digitala lärarmaterialen till Insights Engelska finns också powerpointpresentationer om grammatik som du kan dela med gruppen.

Otava erbjuder dig att provanvända de digitala lärarmaterialen under resten av vårterminen

Vi erbjuder alla lärare möjligheten att provanvända våra digitala material utan kostnad i Otavas Lärarrum under resten av vårterminen 2020. Erbjudandet gäller alla digitala material i Lärarrummet. Enbart lärare har tillgång till Lärarrummet, vi har alltså inte öppnat upp elevlicenser för de studerande.