Artiklar

Digiproven förnyas stegvis under läsåret 2021–2021 (uppdaterad 19.5.2022)

Otavas digiprov uppdateras under läsåret 2021–22. Nya digiprov görs till alla våra GLP21-serier, med undantag för fysik och kemi.

Digiproven har förnyats enligt lärarnas önskemål. I fortsättningen kommer proven att vara ett mångsidigare och smidigare stöd i ditt arbete. Användargränssnittet är tydligare och mer behändigt att använda.

Nedan kan du läsa mer om hur digiproven förnyas. Här kan du läsa instruktioner för användningen av digiproven. >

Se tillgängliga digiprov i våra prislistor. >

Så här förnyas Otavas digiprov stegvis:  

De här uppdateringarna är nu tillgängliga för användaren:

När du skapar prov:

 • Vi har gjort det mer överskådligt vilka uppgifter som lagts till i provet.

Provets förhandsgranskning:

 • Läraren kan förhandsgranska provet medan det pågår.

Provsituationen

 • Läraren kan förlänga provtiden för ett tidsinställt prov medan provet pågår.

Bedömning:

 • När bedömningen är färdig kan läraren välja att publicera provuppgifterna med facit för de studerande eller att enbart publicera de studerandes prestationer och poäng för uppgifterna.
 • Läraren kan spara kommentarer med hjälp av kommentarsverktyget och återanvända dem.

De här egenskaperna har du redan tillgång till:

 • Du kan tidsinställa proven, när de börjar och slutar, i förväg.
 • Du kan ändra provet du redan har publicerat tillbaka till ett utkast.
 • Du kan radera ett utkast av proven, ifall ingen studerande ännu deltagit i provet.
 • Du kan bedöma en uppgift åt gången för alla studerande som deltagit i provet.
 • Du kan bedöma alla uppgifter för en studerande på en gång.
 • Du kan öppna listan på uppgifterna i bedömningsvyn i ett nytt fönster.
 • Du kan kopiera ett prov du skapat och haft tidigare.
 • Läraren ser teckenmängden i en studerandes svar, om uppgiften innehåller teckenräknare.
 • Läraren kan ta bort överflödiga studerande från provet.

På kommande

Vi utvecklar egenskapen som möjliggör att läraren kan skapa egna uppgifter under hösten 2022. Vi informerar mer om tidtabellen närmare.

Otavas Abittiprov uppdateras för Bertta-editorn

Studentexamensnämnden har utvecklat den nya Bertta-editorn för Abitti. Framöver redigeras uppgifter i Abitti huvudsakligen med Bertta-editorn och den gamla uppgiftseditorn uppdateras inte.

Otavas Abittiprov uppdateras för användning med Bertta-editorn. De nya versionerna av proven kan laddas ner i Otavas Lärarrum i augusti 2022. Innehållen är oförändrade och proven genomgår strukturella uppdateringar.

Observera att prov som laddats ner från Lärarrummet före augusti 2022 är ämnade för den gamla uppgiftseditorn. Du kan vid behov överföra dem till Bertta-editorn också själv, om du exempelvis gjort egna modifieringar i proven. Instruktioner för detta finns på Abittis webbplats.