Tips för undervisningen

Tips på hur du använder Scene Engelska vid distansundervisning

Det är viktigt för oss att eleverna lär sig trots att undervisningen sker på distans. Skolor som använder vår serie Scene Engelska får nu tillgång till digiuppgifterna för resten av läsåret. Lärare kan utan kostnad provanvända alla våra digitala material i Otavas Lärarrum fram till slutet av vårterminen 2020.

Så här tar eleverna i bruk Scene digiuppgifterna

 • För elever som använder Scene har vi öppnat upp digiuppgifterna i Elevens värld. Uppgifterna finns tillgängliga under resten av pågående läsår. Innehållet i digiuppgifterna motsvarar innehållet i de tryckta arbetsböckerna. Eleverna får direkt återkoppling på en stor del av uppgifterna.
 • Eleven får tillgång till Scene digiuppgifterna när hen loggar in i Elevens värld med sin egen nyckelkod: elev.otava.fi
 • Om dina elever inte har nyckelkoder till Elevens värld kan du lägga till klassen/eleverna via Otavas Lärarrum, under Klasser och elever. Både läraren och skolans administratör kan lägga till elever i Lärarrummet. När man lägger till elever i Lärarrummet skapar systemet automatiskt en nyckelkod åt dem.

Om du inte tidigare lagt till elever i Lärarrummet gör du så här:

1. Logga in i Otavas Lärarrum.
2. Klicka på Skolans uppgifter i den övre balken.
3. Under skolans uppgifter väljer du ”Klasser och elever”.
4. Bläddra i listan för att se om din klass finns med sedan föregående läsår.
5. Lägg till dig själv som lärare för din klass. Före du har gjort det kan du inte redigera klassens uppgifter.
6. Nu kan du redigera klassens uppgifter, eller radera hela klassen om eleverna inte längre går kvar på skolan.

Tips på hur du använder Scene på distans

 • Dela ditt skrivbord (vad som visas på din skärm) och använd det digitala lärarmaterialet som vanligt. Det går att använda lärarmaterialet i distansundervisningen på samma sätt som vid vanlig närundervisning. Du kan dela ditt skrivbord med eleverna via till exempel Microsoft Teams eller Google Hangouts.
 • Ta i bruk extrauppgifterna i lärarmaterialet. Du kan skicka de digitala uppgifterna från lärarmaterialet till eleverna som ett textdokument.
 • Kom ihåg att använda rapportverktyget i digiboken och digiuppgifterna för att följa med elevernas prestationer.
 • Med hjälp av vår nya app Otso kan eleverna lyssna på texterna i de tryckta Scene-böckerna samt titta på tillhörande videoklipp. Eleverna kan till exempel lyssna på texten och sedan göra uppgift 2 och 3 (antingen i arbetsboken eller i digiuppgiftera), som anknyter direkt till texten. Innan man gör det här är det skäl att bekanta sig med ordlistan och göra uppgift 1 i arbetsboken eller digiuppgifterna.
 • Be eleverna ladda ner Otso utan kostnad i sin applikationsbutik. Läs mer om Otso på vår hemsida.
 • FlexiText-texterna lämpar sig väl för självstudier, eftersom alla tillhörande uppgifter går att göra på egen hand. Eleverna kan lyssna på texterna med hjälp av Otso. I digiboken finns en ordlista som kan vara till hjälp om någon del är svår att förstå.

I tider av distansundervisning kan eleverna sakna sociala kontakter. Därför kan det vara en bra idé att utnyttja olika digitala kanaler så gott det går:

 • Uppmuntra eleverna att göra Action!-uppgifterna via telefon, antingen parvis eller i små grupper. Eleverna kan tala om projektet tillsammans och komma överens om vem som ska göra vad.
 • Många av Go Online och Show and Tell-uppgifterna går att göra via till exempel Teams. Go Online-uppgifterna är flexibla och med hjälp av dem kan eleverna göra olika stora projektarbeten. Projektarbetena på textbokens kultursidor går att göra också hemifrån. Utöver att dela sina arbeten kan eleverna också skriva projektdagbok. Utifrån Show and Tell-uppgifterna kan eleverna spela in korta videoklipp som de delar med varandra.
 • Eleverna kan läsa texter och ord högt för varandra i telefon, eller spara dem som en ljudfil.

Läs mer om serien Scene Engelska >