Artiklar

Tidtabellerna för serierna i humanistiska ämnen inför GLP21

Se vilka läromedelsserier vi ger ut i humanistiska ämnen inför GLP 2021. På den här sidan uppdaterar vi information gällande humanistiska ämnen inför GLP 2021 samt tidtabellerna för serierna.

Psykologi: Insikt förnyas inför GLP 2021

Läromedelsserien i psykologi för gymnasiet, Insikt, förnyas inför nya läroplanen. Läromedlen i Insikt-serien utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Insikt nedan.

Våren 2021

 • Insikt 1 (1/2021)

Hösten 2021

 • Insikt 2 (8/2021)

Våren 2022

 • Insikt 3

Hösten 2022

 • Insikt 4

Våren 2023

 • Insikt 5

Vad förändras i psykologin i samband med GLP 2021?

 • Den nya modulindelningen motsvarar den tidigare kursindelningen: modul 1 är obligatorisk och modulerna 2–5 är valfria. Alla moduler omfattar 2 studiepoäng.
 • Modulerna har nästan alla samma namn som de tidigare kurserna. Det blir inga stora förändringar jämfört med den nuvarande läroplanen.
 • Inom modulerna är innehållet däremot uppdelat på ett nytt sätt och det har tillkommit en hel del förtydliganden.
 • Delområdena i den mångsidiga kompetensen poängteras i högre grad än tidigare och ska implementeras i undervisningen.

 

Filosofi: ny serie i filosofi utkommer inför GLP21

En ny läromedelsserien i filosofi utkommer för gymnasiet inför nya läroplanen. Läromedlen utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell nedan.

Våren 2021

 • Filosofi 1 (1/2021)

Hösten 2021

 • Filosofi 2 (8/2021)

Våren 2022

 • Filosofi 3

Våren 2023

 • Filosofi 4

Vad förändras filosofin i samband med GLP 2021?

 • Den nya modulindelningen motsvarar i stort den nuvarande kursindelningen.
 • Framför allt i de valfria studierna är innehållet mer definierat, tyngdpunkterna har redigerats och filosofins aktuella teman har uppdaterats.
 • I läroplanen poängteras att filosofin omfattar olika vetenskapsområden, vilket hjälper den studerande att förstå större helheter liksom samband och olikheter mellan olika vetenskaper. Modulerna möjliggör samarbete över ämnesgränserna.