Artiklar

Tidtabellerna för serierna i naturvetenskaper inför GLP 2021

Se vilka läromedelsserier i fysik, kemi, geografi och biologi vi ger ut inför GLP 2021. På den här sidan uppdaterar vi information gällande läromedel i naturvetenskaper inför GLP 2021 samt tidtabellerna för serierna.

Fysik: nya serien Volt utkommer till GLP21

För gymnasiets fysik utkommer nya serien Volt. Läromedel för serien Volt utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Volt nedan.

Våren 2021

 • Volt 12 (01/2021)
 • Volt 3

Hösten 2021

 • Volt 4

Våren 2022

 • Volt 5

Hösten 2022

 • Volt 6

Våren 2023

 • Volt 7
 • Volt 8

Hösten 2023

 • Volt Repetition

Vad förändras i fysiken i samband med GLP 2021?

 • Fysik består av åtta moduler. De två första modulerna ger 1 studiepoäng och de andra är värda 2 studiepoäng.
 • I alla moduler tar man upp tematiska samband som kan användas för att granska centrala innehåll.
 • Det blir allt viktigare att kunna tillämpa det man lärt sig. Redan i modul FY2 Fysik, miljö och samhälle fördjupar man sig i energi, vilket ger färdigheter att delta i diskussioner om miljö och teknologi.
 • I läroplanen poängterars mångsidiga arbetssätt så som experiment och observationer i olika former. En fortlöpande bedömning är viktig.

Kemi: Mol förnyas inför GLP 2021

Gymnaisets serie i kemi, Mol, förnyas inför nya läroplanen. Läromedel för serien Mol utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Mol nedan.

Våren 2021 

 • Mol 1

Hösten 2021 

 • Mol 3 

Våren 2022 

 • Mol 4 

Hösten 2022 

 • Mol 5 

Hösten 2023  

 • Mol 6
 • Mol Repetition

Vad förändras i kemin i samband med GLP 2021?

 • I kemin effektiveras den enskilda studerandes inlärningsprocess.
 • Inlärningsprocessen effektiveras utifrån pedagogisk forskning inom kemi.
 • Det blir enklare att differentiera undervisningen och det finns uppgifter på olika nivå.
 • Man utvecklar den studerandes förmåga till självvärdering.
 • De obligatoriska modulerna på två studiepoäng finns i samma lärobok.
 • Man förstärker förståelsen av kemins roll i olika sammanhang.

Biologi: nya serien Biom utkommer till GLP 2021

För gymnasiets biologi utkommer nya serien Biom. Läromedlen för serien Biom utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Biom nedan.

Våren 2021

 • Biom 1

Hösten 2021 

 • Biom 1 (8/2021)
 • Biom 23

Våren 2022 

 • Biom 4

Hösten 2022 

 • Biom 5
 • Biom 6

Vad förändras i biologin i samband med GLP 2021?

 • I biologi finns det sex moduler, av vilka två är värda en studiepoäng och resten två studiepoäng. Modulindelningen motsvarar i huvudsak innehållet i de nuvarande kurserna. Ett undantag är den nuvarande kursen B12 som är indelad i två moduler värda en studiepoäng var.
 • Man fokuserar på att lära sig grunderna och därför har innehållet i modulerna blivit klarare och snävare.
 • I läroplanen betonas utvecklingen av ett naturvetenskapligt tänkande, bland annat via laborationer och experiment i alla moduler.
 • Viktigt är också att bekanta sig med forskning inom biologin och förstå dess roll när man söker information. Undervisningen ska hjälpa den studerande att förstå möjligheterna som biovetenskaperna erbjuder för exempelvis olika organismers välmående.
 • Viktiga delar i undervisningen är mångsidiga arbetssätt, varierande inlärningsmiljöer samt kontakter till högskolor och arbetslivet.

Geografi: Zenit förnyas inför GLP 2021

Gymnasiets läromedelsserie i geografi, Zenit, förnyas inför nya läroplanen. Läromedel för Zenit utkommer både tryckt och digitalt Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Zenit nedan.

Våren 2021

 • Zenit 1

Hösten 2021

 • Zenit 2

Våren 2022

 • Zenit 3
 • Zenit 4

Vad förändras i geografin i samband med GLP 2021?

 • Den nya modulindelningen motsvarar i huvudsak den tidigare kursindelningen.
 • GE1 En värld i förändring har gjorts klarare för att täcka viktiga globala fenomen. Samtidigt försvinner ämnesområdet risker i den här modulen.
 • De tidigare överlappande temana i GE2 och GE3 har försvunnit, vilket ger mer tid för att fördjupa sig i geografiska fenomen. Vulkaner och jordbävningar behandlas till exempel endast i modul GE2.