Artiklar

Vad ändras i naturvetenskaperna i och med GLP 2021?

Vi har samlat de viktigaste förändringarna som sker inom naturvetenskaperna när den nya läroplanen för gymnasiet träder i kraft.

Så här förändras fysikundervisningen när GLP 2021 träder i kraft:

 • Fysik består av åtta moduler. De två första modulerna ger 1 studiepoäng och de andra är värda 2 studiepoäng.
 • I alla moduler tar man upp tematiska samband som kan användas för att granska centrala innehåll.
 • Det blir allt viktigare att kunna tillämpa det man lärt sig. Redan i modul FY2 Fysik, miljö och samhälle fördjupar man sig i energi, vilket ger färdigheter att delta i diskussioner om miljö och teknologi.
 • I läroplanen poängteras mångsidiga arbetssätt så som experiment och observationer i olika former.
 • En fortlöpande bedömning är viktig.

Den nya serien Volt i fysik utkommer till den nya läroplanen!

Se de preliminära tidtabellerna för utgivningen av Volt-serien >

 

Så här förändras kemiundervisningen när GLP 2021 träder i kraft:

 • I kemin effektiveras den enskilda studerandes inlärningsprocess.
 • Inlärningsprocessen effektiveras utifrån pedagogisk forskning inom kemi.
 • Det blir enklare att differentiera undervisningen och det finns uppgifter på olika nivåer.
 • Man utvecklar den studerandes förmåga till självvärdering.
 • De obligatoriska modulerna på två studiepoäng finns i samma lärobok.
 • Man förstärker förståelsen av kemins roll i olika sammanhang.

Serien Mol förnyas till den nya läroplanen!

Se de preliminära tidtabellerna för utgivningen av Mol-serien >

 

Så här förändras biologiundervisningen när GLP 2021 träder i kraft:

 • I biologi finns det sex moduler, av vilka två är värda en studiepoäng och resten två studiepoäng. Modulindelningen motsvarar i huvudsak innehållet i de nuvarande kurserna. Ett undantag är den nuvarande kursen B12 som är indelad i två moduler värda en studiepoäng var.
 • Man fokuserar på att lära sig grunderna och därför har innehållet i modulerna blivit klarare och snävare.
 • I läroplanen betonas utvecklingen av ett naturvetenskapligt tänkande, bland annat via laborationer och experiment i alla moduler.
 • Viktigt är också att bekanta sig med forskning inom biologin och förstå dess roll när man söker information. Undervisningen ska hjälpa den studerande att förstå möjligheterna som biovetenskaperna erbjuder för exempelvis olika organismers välmående.
 • Viktiga delar i undervisningen är mångsidiga arbetssätt, varierande inlärningsmiljöer samt kontakter till högskolor och arbetslivet.

Den nya serien Biom i biologi utkommer till den nya läroplanen!

Se de preliminära tidtabellerna för utgivningen av Biom-serien >

 

Så här förändras geografiundervisningen när GLP 2021 träder i kraft:

 • Den nya modulindelningen motsvarar i huvudsak den tidigare kursindelningen.
 • GE1 En värld i förändring har gjorts klarare för att täcka viktiga globala fenomen. Samtidigt försvinner ämnesområdet risker i den här modulen.
 • De tidigare överlappande temana i GE2 och GE3 har försvunnit, vilket ger mer tid för att fördjupa sig i geografiska fenomen. Vulkaner och jordbävningar behandlas till exempel endast i modul GE2.

Serien Zenit i geografi förnyas till den nya läroplanen!

Se de preliminära tidtabellerna för utgivningen av Zenit-serien >