Tips för undervisningen

Tips på hur du använder Mol vid distansundervisning

1. Ta i bruk laborationsvideorna i kemin.

De studerande hittar laborationsvideorna till Mol under rubriken Pröva och experimentera i digiboken. De som använder den tryckta boken hittar videoklippen på Mols produktsida.

Lärare kan be de studerande titta på videorna hemma och svara på de tillhörande frågorna. Om du vill bedöma uppgifterna ber du de studerande lämna in sina svar på överenskommet sätt.

Du som lärare hittar noggrannare svar och resultat till laborationerna i det digitala lärarmaterialet, under Pröva och experimentera-delen i respektive avsnitt.

2. Uppmuntra de studerande att använda Mol digiböcker.

Digiböckerna i serien Mol lämpar sig väl för distansstudier. De innehåller videoklipp, laborationer, demonstrationer, animationer, simulationer och interaktiva uppgifter, som kontrolleras automatiskt. Digiboken innehåller också lösningar till alla räkneuppgifter.

Till exempel Ta reda på! –uppgifterna innehåller tips och idéer på självständig informationssökning, som de studerande enkelt kan arbeta med hemifrån. Det är också skäl att repetera det man lärt sig med hjälp av delarna Repetera! och Repetera begreppen.

3. Dra nytta av Mols digiprov.

Med hjälp av digiproven kan läraren på ett enkelt sätt sammanställa uppgiftspaket, som de studerande kan arbeta med hemifrån. Läraren kan välja bland färdiga uppgifter eller göra egna. När du kontrollerar uppgifterna kan du ge feedback åt de studerande och stöd efter behov. Dessutom kan du skapa ett summativt prov, för att bedöma elevernas kunskaper.

Du hittar instruktioner för Otavas förnyade digiprov här >