Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Liv Östersjön

Liv Östersjön utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Exemplen är valda utifrån artbeståndet i vårt närmaste hav. Samtidigt lär vi oss om Östersjöns särdrag och hur de påverkar arterna i och vid havet.

Liv Östersjön

Liv Östersjön utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Exemplen är valda utifrån artbeståndet i vårt närmaste hav. Samtidigt lär vi oss om Östersjöns särdrag och hur de påverkar arterna i och vid havet.

ISBN/GTIN: 978-951-1-35672-1
Pris: 28,73€ moms. 0%
Pris: 31,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Liv Livet

Liv Livet

Kirjan kansikuva: Liv Människan

Liv Människan

Kirjan kansikuva: Liv Östersjön

Liv Östersjön

Kirjan kansikuva: Liv Skogen

Liv Skogen