Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Liv Människan

Liv Människan behandlar människans uppbyggnad, fysiologiska funktioner och reglersystem, samt människans fortplantning, tillväxt och utveckling. Dessutom berättar boken om grunderna i genetik och bioteknik, och den fördjupar våra kunskaper i evolution och livets uppkomst.

Liv Människan

Liv Människan behandlar människans uppbyggnad, fysiologiska funktioner och reglersystem, samt människans fortplantning, tillväxt och utveckling. Dessutom berättar boken om grunderna i genetik och bioteknik, och den fördjupar våra kunskaper i evolution och livets uppkomst.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29871-7
Pris: 28,73€ moms. 0%
Pris: 31,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Liv Livet

Liv Livet

Kirjan kansikuva: Liv Människan

Liv Människan

Kirjan kansikuva: Liv Östersjön

Liv Östersjön

Kirjan kansikuva: Liv Skogen

Liv Skogen