Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Liv Livet

Liv Livet utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Med hjälp av boken lär du känna organismsamhällets grundstruktur. Dessutom behandlas organismsamhällets uppbyggnad och utveckling.

Liv Livet

Liv Livet utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Med hjälp av boken lär du känna organismsamhällets grundstruktur. Dessutom behandlas organismsamhällets uppbyggnad och utveckling.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29714-7
Pris: 28,73€ moms. 0%
Pris: 31,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Liv Livet

Liv Livet

Kirjan kansikuva: Liv Människan

Liv Människan

Kirjan kansikuva: Liv Östersjön

Liv Östersjön

Kirjan kansikuva: Liv Skogen

Liv Skogen