Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum Samhällslära II

I Forum Samhällslära II ligger fokus på rättigheter och skyldigheter, fattandet av gemensamma beslut, konsumtionsvärlden samt service och arbetsliv. På samma sätt som i Forum samhällslära I, finns det läs och lär-uppslag och forska och öva-uppslag. På forska och öva uppslagen i den här läroboken betonas funktionalitet, multilitteracitet och gemensamma aktiviteter. En lärarhandledning med integrationsidéer och arbetsätt hör också till.

Forum Samhällslära II

I Forum Samhällslära II ligger fokus på rättigheter och skyldigheter, fattandet av gemensamma beslut, konsumtionsvärlden samt service och arbetsliv. På samma sätt som i Forum samhällslära I, finns det läs och lär-uppslag och forska och öva-uppslag. På forska och öva uppslagen i den här läroboken betonas funktionalitet, multilitteracitet och gemensamma aktiviteter.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29378-1
Pris: 34,09€ moms. 0%
Pris: 37,50€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära I

Forum Samhällslära I

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära I-II

Forum Samhällslära I-II