Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum Samhällslära I

I Forum Samhällslära I står närmiljön, Finland och olika slags finländare, ett tryggt liv, medier och unga konsumenter i fokus. Läroboken har läs och lär-uppslag som introducerar det tema som ska behandlas i klass. Samhällslära och olika fenomen i samhället beskrivs med förtydligande exempel, som eleven lätt kan sätta sig in i.

Forska och öva-uppslaget visar på olika sätta att se på fenomen. Forska och öva-uppslaget följer den nya läroplanens rekommendationer om funktionellt lärande, där eleven aktivt ska producera och få kompetens i multilitteracitet.

Forum Samhällslära I

I Forum Samhällslära I står närmiljön, Finland och olika slags finländare, ett tryggt liv, medier och unga konsumenter i fokus. Läroboken har läs och lär-uppslag som introducerar det tema som ska behandlas i klass. Samhällslära och olika fenomen i samhället beskrivs med förtydligande exempel, som eleven lätt kan sätta sig in i.

ISBN/GTIN: 978-951-1-28962-3
Pris: 32,09€ moms. 0%
Pris: 35,30€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära I-II

Forum Samhällslära I-II

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära II

Forum Samhällslära II