Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum Samhällslära åk 4-6 (LP2016)

Med Forum är det tryggt att påbörja undervisningen i samhällslära i åk 4–6. Materialet är mångsidigt och uppmuntrar eleverna att följa med och intressera sig för aktuella händelser i samhället.

Serien är differentierad. Elever på olika kunskapsnivåer kan lätt ta del av innehållet. Det finns många uppgifter och övningar, som stöder lärande i grupp. Innehållet i läromedlet tar avstamp i elevernas vardag och hjälper eleverna att strukturera kunskap och lära sig om samhället. I lärarhandledningen finns det tips på olika arbetssätt och integreringsmöjligheter, som stöder fenomenbaserat lärande i samhällslära.

Se alla delar i serien

Serien Forum Samhällslära

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära I

Forum Samhällslära I

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära I-II

Forum Samhällslära I-II

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära II

Forum Samhällslära II

Alla material finns också digitalt!

Alla material för Forum samhällslära finns också digitalt. Materialet fungerar på alla apparater.

Digiböcker

Digiböckerna I och II erbjuder de tryckta böckernas högklassiga innehåll (text, bilder) i digitalt format. Lyssna till lärobokens texter och förstora bilder för differentiering. Materialet innehåller också videoklipp. Den praktiska ordlistan innehåller viktig vokabulär.

Digiuppgifter

Digiuppgifterna I och II motsvarar de tryckta övninsböckerna. Svara på öppna uppgifter genom att skriva eller spela in ditt svar. Eleven får feedback och poäng för uppgifterna omedelbart och kan på så sätt följa med sina framsteg.

Lyssna till den tryckta bokens texter med appen Otso

Elever som använder en tryckt Forum-bok kan lyssna på bokens texter i appen Otso.

Bekanta dig med Otso

Digitala lärarmaterialet stöder undervisningsarbetet

De digitala materialen för läraren är mångsidiga att använda och gör det enkelt att planera fungerande lektionshelheter.

De digitala lärarmaterialen bjuder på

  • bilder och illustrationer från läroboken att undersöka med hjälp av frågor, reflektioner och förklaringar kring temat.
  • facit till uppgifterna i textboken och arbetsboken
  • tilläggsmaterial för fördjupning och repetition
  • alla bokens texter inlästa kapitelvis
  • lärarhandledning och bilagor i PDF-format
  • videomaterial
  • prov

Tips och idéer

Länder, flaggor och berättelser

Uppgiften passar ypperligt för FN-dagen eller då ni behandlar FN i undervisningen. I uppgiften presenterar eleverna olika länder från olika kontinenter och med olika omständigheter.

Ladda ner pdf (120 kt)

En lekfull simulation: FN:s generalförsamling

Uppgiften passar ypperligt för FN-dagen eller då ni behandlar FN i undervisningen. I uppgiften skapar ni en lekfull simulation av FN:s generalförsamling.

Ladda ner pdf (131 kt)

Läromedelsförfattare

Eenariina Hämäläinen

Författare

Antti Kohi

Författare

Kimmo Päivärinta

Författare

Simo Turtiainen

Författare

Vesa Vihervä

Författare