Nyheter

Expedition kompletteras med nya bedömningspaket för de inledande årskurserna

Materialen för de inledande årskurserna i Expedition kompletteras i april med nya materialpaket för bedömning. De nya Expedition Loggbok för bedömning 1 och 2 tar mångsidigt upp olika ämnesområden från omgivningsläran. Du som använder serien Expedition får tillgång till de nya materialen redan under våren!

De nya Loggböckerna för bedömning innehåller
• olika typer av test, bland annat i artkunskap
• repetitionsuppgifter
• funktionella övningar
• själv- och kamratbedömning av eget arbete och arbete i grupp
• självbedömning gällande emotionella färdigheter.

De omfattande materialen stödjer läraren

Loggböckerna innehåller rikligt med bedömningsmaterial. Vid sidan om material som berör de olika ämnesområdena innehåller loggböckerna material för själv- och kamratbedömning gällande eget arbete och arbete i grupp samt självbedömning av emotionella färdigheter. Med hjälp av bedömningsmaterialen kan eleven visa sina färdigheter skriftligt, funktionellt eller genom att uttrycka sig på något annat sätt.

Läraren kan själv välja hur hen vill använda de mångsidiga materialen. Ett alternativ är att använda det för portfoliearbete eller ta hjälp av det i olika samtal kring lärande.

Bedömningspaketet publiceras i Otavas Lärarrum

Du som använder serien Expedition kan använda dig av bedömningspaketet redan i vårterminens bedömning.

Bedömningspaketet kommer att finnas tillgängligt för alla Expedition-användare i Otavas Lärarrum i april

• i Expedition 1 och 2 digitalt material för läraren

• som pdf:er som går att skriva ut i Lärarrummet, under Kompletterande material.