Artiklar

Vi skapar framtiden tillsammans

Som lärare fungerar du som känselsprötet i klassen. Du ser vad eleverna grubblar på och vad som stjäl uppmärksamheten från det ni arbetar med. Vi stödjer ditt arbete på många sätt för att det ska vara lättare för dig att engagera alla elever i lärandet.

Digitaliseringen förändrar såväl skolan som lärandet. Allt mer mångsidiga metoder för inlärning och undervisning förutsätter nya typer av innehåll. Ny teknologi eller nya verktyg och material kan aldrig ersätta läraren. Personliga möten mellan vuxna och barn samt barn emellan hör till skolans allra viktigaste uppgifter. Skolan och lärarna skapar en trygg miljö där eleverna får utveckla sina sociala färdigheter och sin förmåga att samarbeta.

På Otava skapar vi innehåll tillsammans med lärare. En inblick i skolvardagen och ett språkbruk som är anpassat till målgruppen är centrala principer när vi tar fram innehåll som tjänar skolan. Resultatet av utvecklingsarbetet är elev- och lärarmaterial som ger läraren tid att möta sina elever.

Tillsammans skapar vi framtidens läromedel. Vårt mål är att lyssna på våra kunder och utveckla våra tjänster enligt deras önskemål. I fortsättningen går vi under det nya namnet Otava Utbildning.

Den finländska läraren är guld värd och förtjänar att ha tillgång till de bästa möjliga verktygen i sin undervisning. Vårt mål är att hjälpa dig att lyckas i ditt arbete.