Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Insikt (GLP21)

Förnyade Insikt är tydlig och inspirerande och sporrar de studerande till psykologiskt tänkande. De intressanta och noggrant utvalda innehållen samt de många exemplen väcker tankar och skapar nya insikter. Med Insikt förbereder sig de studerande till studentexamensprovet redan från början. De mångsidiga digitala materialen stöder och ger läraren nya idéer för undervisningen.

Se alla delar i serien

Psykologi ger insikter åt var och en!

 • I serien kombineras vetenskaplig information och lättöverskådliga exempel.
 • De varierande uppgifterna stöder inlärningen. Materialet innehåller bland annat uppgifter som motiverar och illustrerar exempel samt uppgifter som övar informationssökning.
 • Infografik visualiserar informationen på ett lättfattligt sätt.

Mångsidigt material för undervisningen

 • De digitala materialen för läraren stöder undervisningsarbetet på ett mångsidigt sätt. 
 • De centrala begreppen är skrivna med fetstil för att göra differentieringen lätt. De fördjupade texterna och infolådorna differentierar uppåt. Du kan lyssna på texterna via appen Otso eller via digiboken.
 • Målen och självbedömningen framhävs: Målen beskrivs i varje kapitel och i slutet av varje kapitel finns en Repetera-del med frågor som stöder inlärningen och självbedömningen.

Tidtabell för serien Insikt (GLP21)

Insikt 1 (GLP21) har utkommit
Insikt 2 (GLP21) har utkommit
Insikt 3 (GLP21) har utkommit
Insikt 4 (GLP21) har utkommit
Insikt 5 (GLP21) har utkommit

Serien Insikt (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 1 (GLP21)

Insikt 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 2 (GLP21)

Insikt 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 3 (GLP21)

Insikt 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 4 (GLP21)

Insikt 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 5 (GLP21)

Insikt 5 (GLP21)

Välj det alternativ som passar din skola bäst

 • Innehållen för Insikt finns både tryckt och digitalt.
 • Du kan beställa materialen enskilt eller i ett förmånligt digipaket.

Bekanta dig med Insikt-digipaketet

 • Insikt (GLP21) finns för studerandena som ett förmånligt digipaket (12 mån).
 • Till Insikt-digipaketet hör som förmån till läraren modulspecifikt digitalt material för läraren och prov.
 • Bekanta dig med digipaketen här.

Se priser och förmåner här.

Materialet stödjer undervisningen

 • Du kan skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kan du lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Insikt-produkterna innehåller det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial genom Otavas nya app Otso.

Priser och förmåner

Läromedelsförfattare

Tiina-Maria Päivänsalo

Författare

Raimo Niemelä

Författare

Krista Kautto

Författare till Insikt digitalt material för läraren

Vilma Lehtinen

Författare

Katri Sandholm

Författare

Svensk arbetsgrupp

Johanna Karvonen

Översättare

Gunilla Stenfors

Översättare

Rosa Donner

Sakgranskare