Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Insikt 3 (GLP21)

Insikt 3 (GLP21) innehåller modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

I boken får du bekanta dig med människans informationsbearbetning och det centrala nervsystemets – framför allt hjärnans – funktion. Varseblivning, uppmärksamhet, minne och skickligt tänkande presenteras på ett överskådligt sätt och ger redskap för nya iakttagelser av bekanta fenomen. De varierande uppgifterna hjälper dig att repetera, förstå nya fenomen och tillämpa dina kunskaper i psykologi.

Insikt 3 (GLP21)

Insikt 3 (GLP21) innehåller modulen PS3 Människan som informationsbearbetare. I Insikt 3 (GLP21) får du bekanta dig med människans informationsbearbetning och det centrala nervsystemets – framför allt hjärnans – funktion. Varseblivning, uppmärksamhet, minne och skickligt tänkande presenteras på ett överskådligt sätt och ger redskap för nya iakttagelser av bekanta fenomen. De varierande uppgifterna hjälper dig att repetera, förstå nya fenomen och tillämpa dina kunskaper i psykologi.

ISBN/GTIN: 978-951-1-36102-2
Pris: 32,09€ moms. 0%
Pris: 35,30€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Insikt 1 (GLP21)

Insikt 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 2 (GLP21)

Insikt 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 4 (GLP21)

Insikt 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 5 (GLP21)

Insikt 5 (GLP21)