Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Insikt 4 (GLP21)

Insikt 4 (GLP21) innehåller modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Insikt 4 (GLP21)

Insikt 4 (GLP21) innehåller modulen PS4 Känslor och mental hälsa. Insikt 4 handlar om känslor, välbefinnande och mental hälsa. Den ger nya insikter i känslornas biologiska bakgrund och sociala dimensioner utgående från psykologisk vetenskaplig forskning. Mental hälsa och psykoterapi behandlas mångsidigt och djupgående ur nya intressanta synvinklar. Modulen ger läsaren redskap för att förstå sig själv och upprätthålla sitt psykiska välmående.

ISBN/GTIN: 978-951-1-36104-6
Pris: 32,09€ moms. 0%
Pris: 35,30€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Insikt 1 (GLP21)

Insikt 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 2 (GLP21)

Insikt 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 3 (GLP21)

Insikt 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Insikt 5 (GLP21)

Insikt 5 (GLP21)