Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Titan 7-9 fysik

Titan är en läromedelsserie i fysik för årskurs 7–9. I Titan presenteras innehållet på ett tydligt sätt som beaktar elevernas ålder och nivå. Uppgiftshelheterna lämpar sig för elever som lär sig på olika sätt.

Titan gör det möjligt att ha en lugn takt i undervisningen. De tillhörande filmklippen stöder undervisningen och hjälper dig att ta reda på hurdana förhandskunskaper eleverna har. Experimenten konkretiserar de fenomen ni läser om och utvecklar elevernas tänkande. Titan stöder ett experimentellt arbetssätt och ger eleverna möjlighet till egna insikter. Eleverna deltar i planeringen av experimenten. Förutom traditionella uppgifter innehåller läromedlet uppgifter som bygger på simuleringar.

Titan fysik

Läroboken Titan Fysik 7–9 innehåller all teori för fysikundervisningen i årskurs 7–9. Ni kan arbeta med kapitlen enligt skolans egen läroplan och timfördelning i den ordning ni själv vill. Bokens tydliga uppbyggnad gör det enkelt att differentiera undervisningen.

ISBN/GTIN: 978-951-1-31090-7
Pris: 62,09€ moms. 0%
Pris: 68,30€ moms. 10%

Otso väcker läroboken till liv

Otso är en applikation som ger eleven möjlighet att lyssna på ljudfiler till en tryckt bok, titta på videor och mycket annat. Otso stöder lärandet både i skolan och hemma. Ladda ner appen helt kostnadsfritt från din applikationsbutik.

Bekanta dig med appen Otso

Tips och idéer

Fotografistafett

En rolig tävling piggar upp under läsåret! Vi har sammanställt tre listor med sådant som tas upp i fysik- och kemiundervisningen i årskurs 7–9. Den första listan innehåller begrepp från fysiken och kemin i årskurs sju, den andra fysikbegrepp från årskurs åtta och den tredje kemi från åk 7–9. Varje begrepp i listorna ger ett visst antal poäng.

Elevernas uppgift är att komma på hur de kan fotografera begreppet.
Grupperna får poäng när de visar och motiverar en bild eller video på begreppet för läraren.
Läraren ringar in elevernas poäng.

Tips 1: Utlova ett litet pris till laget som får flest poäng. Löftet om ett litet godispris har visat sig sätta fart på både benen och kreativiteten hos de flesta elever!

Tips 2: Det går också att göra uppgiften som ett projektarbete i till exempel Powerpoint.

Läs artiklar om Titan fysik

Artiklar

Hur förbereder Titan eleverna för fysikstudierna i gymnasiet?

Hurdana kunskaper i fysik behöver eleverna inför gymnasiet? Mikko Korhonen, författare till Titan och lärare i fysik, matematik och informationsteknik, har svar på frågan.

Tips för undervisningen

Fem tips för undervisningen i kemi och fysik

När vi började planera den nya läromedelsserien för kemi och fysik i högstadiet ville vi beakta både elevens och lärarens behov och önskningar. Resultatet blev serien Titan, ett omfattande material som ger rikligt med valmöjligheter. Här lyfter jag fram de möjligheter jag själv helst använder mig av i min undervisning.

Nyheter

Otavan Kirjasäätiös läromedelspris år 2020 till Jukka Kohtamäki och Mikko Korhonen

Läromedel spelar en viktig roll när det gäller Finlands bildning och framgång. Syftet med Otavan Kirjasäätiös läromedelspris är att stöda och uppmuntra arbetet med att ta fram kvalitativa läromedel i Finland. Priset är ett erkännande för betydande prestationer inom läromedelsproduktionen och har delats ut årligen sedan år 2012. Prissumman är 15 000 euro.

Tips och idéer

Beräkna hastighet

En viktig del av fysikundervisningen i årskurs 7–9 är att öva på att använda formler, bland annat för att beräkna hastighet. Den här bilagan innehåller tilläggsuppgifter som låter eleverna öva på hastighetsberäkningar. Eleverna kan lösa uppgifterna för hand i sina häften. När man löser räkneuppgifter i fysiken är det bra att komma ihåg följande ordning: värden, formel, placering, uttryck och svar. Genom att lösa uppgifterna stegvis och metodiskt kommer eleverna fram till ett motiverat resultat.

Ladda ner pdf (1 539 kt)

Studieteknik

Hur ska man läsa i boken? Hur förbereder man sig bäst inför ett prov?

Ladda ner pdf (2 061 kt)

Läromedelsförfattare

Martti Heinonen

Författare

Jukka Kohtamäki

Mikko Korhonen