Tips för undervisningen

Fem tips för undervisningen i kemi och fysik

När vi började planera den nya läromedelsserien för kemi och fysik i högstadiet ville vi beakta både elevens och lärarens behov och önskningar. Resultatet blev serien Titan, ett omfattande material som ger rikligt med valmöjligheter. Här lyfter jag fram de möjligheter jag själv helst använder mig av i min undervisning.

Lyssna på texten – differentiera smart

Alla texter i Titan digiböckerna är inlästa och går att lyssna på, något som många elever har nytta av. Själv har jag rekommenderat det här framför allt vid intensifierat och särskilt stöd. Texten är indelad så att den också stöder läsövning. Eleverna kan följa med texten i digiboken samtidigt som de tittar på bilderna som hänger ihop med innehållet. Också de elever som använder Titan på sina telefoner uppskattar möjligheten att lyssna på boken!

Videoklippen till Titan väcker elevernas intresse

Videoklipp är ett smidigt sätt att väcka elevernas intresse för fenomenen ni behandlar. Genom att titta på ett videoklipp före den egentliga genomgången av ett ämnesområde upplever jag att eleverna blir mer nyfikna och benägna till diskussion. Vi har spelat in en stor mängd videoklipp till Titan. Eleven kan titta på klippen i digiboken eller så kan du visa dem från det digitala materialet för läraren under lektionen. Det digitala lärarmaterialet innehåller också tips på hur du kan använda videoklippen under lektionerna samt förklaringar till de fenomen som syns i klippen.

Digiuppgifter och digitalt lärarmaterial som stöd vid bedömning

Titan digitalt material för läraren innehåller en omfattande provbank för varje kapitel i böckerna. Du kan bygga ihop ett helt prov av uppgifterna eller använda dem som tilläggsuppgifter i ett prov du redan gjort. Till varje kapitel finns också två färdiga prov med facit. Det digitala materialet för läraren innehåller dessutom blanketter för både självbedömning och kamratbedömning.

I de förnyade digiuppgifterna till Titan inleds varje kapitel med delen I det här kapitlet, som låter eleverna bekanta sig med det nya innehållet och repetera tidigare kunskaper. Varje kapitel avslutas med delarna Testa dina kunskaper och Utvärdera. Bedömningsmatrisen och flervalsuppgifterna som rättas automatiskt hjälper eleven att bedöma sina kunskaper. Om du vill kan du granska och kommentera elevernas svar med hjälp av Rapporten.

Lärarmaterialet innehåller tips till varje avsnitt

Det digitala lärarmaterialet för Titan innehåller rikligt med innehåll för varje avsnitt. Utöver undervisningstips, tips till filmklippen och experimenten samt material med tilläggsinformation innehåller lärarmaterialet också målsättningar och begrepp för varje avsnitt. Den här delen visade sig vara mycket användbar när jag sammanställde innehåll för särskilt prioriterade områden till mina elever. Det digitala materialet för läraren innehåller såklart även facit till alla uppgifter.

Skriv ut, redigera och presentera – nytt innehåll i lärarmaterialet!

Vi har lyssnat på lärarna som använder Titan och utvidgat det digitala lärarmaterialet med mer innehåll. Nya utskrivbara material är bland annat labbkorten och uppgiftskorten. Labbkorten innehåller detaljerade instruktioner samt frågor till laborationerna i boken. Både labbkorten och uppgiftskorten är i PDF-format för att det ska vara så enkelt som möjligt att använda dem. Jag tycker själv att både materialen lämpar sig väl för differentiering vid laborationer och uppgifter.

Något som många lärare önskade sig var Powerpoint-presentationer till varje avsnitt i Titan Fysik och Titan Kemi. Presentationerna går att redigera och innehåller förklaringar till viktiga begrepp i varje avsnitt samt bilder som anknyter till de ämnesområden som tas upp. Under fliken tips för undervisningen finns också mycket annat material som underlättar planeringen och genomförandet av undervisningen. Bekanta dig med materialet så får du se!

Läs mer om Titan fysik här >
Läs mer om Titan kemi här >