Nyheter

Otavan Kirjasäätiös läromedelspris år 2020 till Jukka Kohtamäki och Mikko Korhonen

Läromedel spelar en viktig roll när det gäller Finlands bildning och framgång. Syftet med Otavan Kirjasäätiös läromedelspris är att stöda och uppmuntra arbetet med att ta fram kvalitativa läromedel i Finland. Priset är ett erkännande för betydande prestationer inom läromedelsproduktionen och har delats ut årligen sedan år 2012. Prissumman är 15 000 euro.

Jukka Kohtamäki (s. 1981) och Mikko Korhonen (s. 1975) är erfarna läromedelsförfattare och exceptionellt engagerade när det gäller att utveckla undervisningen i naturvetenskaper. Deras sätt att inkludera vardagliga föremål och fenomen i fysikundervisningen lämnar ingen elev oberörd. Intresset är stort under lektionerna, som alltid tar slut lite för fort. Till författarnas styrkor hör erfarenhetsbaserad undervisning och förmågan att inspirera eleverna och göra dem delaktiga.

Kohtamäki och Korhonen låter sina elever arbeta med illustrerande och engagerande experiment, som väcker deras intresse för ämnet. De flesta experimenten utförs med vanliga redskap som finns i alla hem. Vardagen och lärandet står i nära förbindelse med varandra.

Det är inte bara eleverna som drar nytta av Kohtamäkis och Korhonens kunskaper och undervisningsstil, utan även deras lärarkolleger. Engagemanget och åskådliggörandet av stoffet är ständigt närvarande också i de läromedel de skrivit, vilket gjort att många lärare och elever fått ta del av författarnas idéer.

Kohtamäki och Korhonen är även aktiva ambassadörer för finländsk undervisning i USA, där de gett ut flera böcker. Böckerna uppmuntrar lärare att använda demonstrationer och experimentella metoder när de lär ut naturvetenskaper. Författarna är efterfrågade föreläsare på utbildningsseminarier.

I Finland har Kohtamäki och Korhonen deltagit i flera läromedelsprojekt inom naturvetenskaper för både grundskolan och gymnasiet. De nyaste serierna, som båda översatts till svenska, är Expedition omgivningslära för åk 1–6  och Titan fysik för åk 7–9. För tillfället arbetar författarna med fysikmaterial för gymnasiet.

Jukka Kohtamäki undervisar i fysik, matematik och kemi i Hakkarin koulu i Lempäälä. Jukka vill inspirera sina elever till att undersöka och diskutera under lektionerna. Via också små experiment strävar han efter att väcka elevernas intresse och erbjuda dem olika, och ibland även överraskande, perspektiv på de ämnesområden de behandlar.

Mikko Korhonen undervisar i fysik och informationsteknik på gymnasiet i S:t Michel. På Mikkos lektioner väntar de studerande ivrigt på demonstrationerna. Olika fysikredskap och elektronisk mätutrustning hör till Mikkos standardrepertoar, och har med åren blivit en självklarhet även för eleverna.