Tryckt
Digitalt

Mol (GLP 2016)

Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet stärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete.

Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer och animationer åskådliggör kemiska fenomen och begrepp på ett modernt sätt. Studerandena får en aktiv roll i inlärningen.

Mol-serien lämpar sig för olika typer av studerande och inlärningsstilar och kan användas i både stora och små grupper. Texten är tydlig samtidigt som bilder och grafiskt material stöder lärandet. Kemiska teorier och experiment utgör en tydlig helhet.

Mol-serien ger studerandena en stark grund inför studentexamen och inträdesprov till vidare studier.

Se alla delar i serien

Digitalt tilläggsmaterial för studeranden

För serien Mol (GLP16) finns kursspecifikt digitalt tilläggsmaterial för studeranden. Användaren av tryckta läroboken kommer åt materialet utan inloggning.

Digitala tilläggsmaterial

Serien Mol

Kirjan kansikuva: Mol 1 Kemi överallt

Mol 1 Kemi överallt

Kirjan kansikuva: Mol 2 Människans kemi och kemi i livsmiljön

Mol 2 Människans kemi och kemi i livsmiljön

Kirjan kansikuva: Mol 3 Reaktioner och energi

Mol 3 Reaktioner och energi

Kirjan kansikuva: Mol 4 Material och teknologi

Mol 4 Material och teknologi

Kirjan kansikuva: Mol 5 Reaktioner och jämvikt

Mol 5 Reaktioner och jämvikt

Kirjan kansikuva: Mol Repetition (GLP16)

Mol Repetition (GLP16)

Artiklar

Artiklar

Vår populära kemiserie Mol förnyas inför GLP2021

Den förnyade serien Mol, kemi för gymnasiet, uppdateras för att passa den nya läroplanens målsättningar och innehåll, men bibehåller samtidigt sina bästa egenskaper. Den förnyade versionen har dessutom fått två nya syften – flexibilitet och differentiering.

Tips för undervisningen

Tips på hur du använder Mol vid distansundervisning

Ordna distansundervisning i kemi med hjälp av Otavas serie Mol.

Artiklar

Fem tips inför studentexamensprovet i kemi

Studentexamensprovet i kemi närmar sig. Mol-seriens författare Leena Turpeenoja ger dig fem tips på hur du skriver ett ba och precist svar.

Läromedelsföfattare

Kalle Lehtiniemi

Författare

Leena Turpeenoja

Författare