Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Land 9 Finland i världen

Land 9 Finland i världen är ett mångsidigt informationspaket som granskar geografiska fenomen med Finland och Europa som utgångspunkt. Med hjälp av färggranna illustrationer och intressanta exempel fördjupar vi oss i växelverkan mellan naturen och människan. Boken behandlar såväl naturfenomen, bosättning och näringsgrenar som hållbar utveckling, regionplanering och Finlands plats i den internationella världen.

Land 9 Finland i världen

Land 9 Finland i världen är ett mångsidigt informationspaket som granskar geografiska fenomen med Finland och Europa som utgångspunkt. Med hjälp av färggranna illustrationer och intressanta exempel fördjupar vi oss i växelverkan mellan naturen och människan. Boken behandlar såväl naturfenomen, bosättning och näringsgrenar som hållbar utveckling, regionsplanering och Finlands plats i den internationella världen.

ISBN/GTIN: 978-951-1-30332-9
Pris: 35,45€ moms. 0%
Pris: 39,00€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Land 7 Livets planet

Land 7 Livets planet

Kirjan kansikuva: Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem

Kirjan kansikuva: Land 9 Finland i världen

Land 9 Finland i världen