Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem fokuserar på mänsklig aktivitet och dess inverkan på vår miljö. Viktiga teman är bl.a. befolkningstillväxten, kulturer och konflikter, naturresurser och näringsgrenar, de rikas värld och de fattigas värld, hållbar utveckling och framtidsutsikter. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem fokuserar på mänsklig aktivitet och dess inverkan på vår miljö. Viktiga teman är bl.a. befolkningstillväxten, kulturer och konflikter, naturresurser och näringsgrenar, de rikas värld och de fattigas värld, hållbar utveckling och framtidsutsikter. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29612-6
Pris: 35,45€ moms. 0%
Pris: 39,00€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Land 7 Livets planet

Land 7 Livets planet

Kirjan kansikuva: Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem

Kirjan kansikuva: Land 9 Finland i världen

Land 9 Finland i världen