Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Hjärtat 6

Hjärtat 6 utmanar eleven att fundera på jämställdhet, jämlikhet, yttrandefrihet och hållbar utveckling. I etikdelen behandlar vi de mänskliga rättigheternas uppkomst, innehåll och betydelse – både ur elevens synvinkel och ur ett bredare perspektiv. I årskurs sex funderar vi också på vad religion innebär, vad världens religioner har gemensamt och hur olika religioner och livsåskådningar lever sida vid sida i Europa och i Finland. I kapitlet Den lutherska tron fördjupar vi oss i vad kristna och lutheraner anser om Gud och livet som kristna. Till sist ger vi oss ut på en resa i den kristna konstens värld!

Hjärtat 6

Hjärtat 6 utmanar eleven att fundera på jämställdhet, jämlikhet, yttrandefrihet och hållbar utveckling. I etikdelen behandlar vi de mänskliga rättigheternas uppkomst, innehåll och betydelse – både ur elevens synvinkel och ur ett bredare perspektiv. I årskurs sex funderar vi också på vad religion innebär, vad världens religioner har gemensamt och hur olika religioner och livsåskådningar lever sida vid sida i Europa och i Finland. I kapitlet Den lutherska tron fördjupar vi oss i vad kristna och lutheraner anser om Gud och livet som kristna. Till sist ger vi oss ut på en resa i den kristna konstens värld!

ISBN/GTIN: 978-951-1-33850-5
Pris: 33,55€ moms. 0%
Pris: 36,90€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Hjärtat 1

Hjärtat 1

Kirjan kansikuva: Hjärtat 2

Hjärtat 2

Kirjan kansikuva: Hjärtat 3

Hjärtat 3

Kirjan kansikuva: Hjärtat 4

Hjärtat 4

Kirjan kansikuva: Hjärtat 5

Hjärtat 5

Kirjan kansikuva: Hjärtat 6

Hjärtat 6