Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Hjärtat

Serien Hjärtat sätter fart på religionslektionerna!

Hjärtat är ett funktionellt material – på lektionerna lär vi oss tillsammans genom att fundera, undersöka och vara aktiva. Eleverna uppmuntras till interaktion, diskussion och samverkan. Det allmänbildande och vidsynta läromedlet hjälper eleverna att växa i en mångkulturell värld och forma sin egen identitet och livsåskådning.

Se alla delar i serien

Hjärtat 1-2

Materialet sporrar eleverna till att delta, påverka och uttrycka sina åsikter. Elevernas multilitteracitet utvecklas på flera sätt, bland annat med hjälp av olika texttyper, fotografier och ordlistan i slutet av läroboken.

Hjärtat är ett allmänbildande läromedel där vi bland annat behandlar känslor, ansvar och förhållandet till den egna religionen. Utöver kristendomen bekantar vi oss med judendom och islam. Kunskap om andra religioner hjälper eleverna att växa i en mångkulturell värld och leder till en ökad tolerans. Läromedlet Hjärtat hjälper också eleverna att bygga sin egen livsuppfattning.

Hjärtat 3-6

Serien Hjärtat erbjuder mångsidiga möjligheter för att verkställa den nya läroplanen. Utöver kristendomen bekantar vi oss med andra religioner och lär oss att respektera det som är heligt för en själv och andra. Hjärtat uppmuntrar eleverna att utveckla sitt etiska tänkande och träna sina känslo- och kommunikationsfärdigheter samt sin livskompetens.

Hjärtat sporrar eleverna till att diskutera, undersöka och vara aktiva. Materialet uppmuntrar till vänskap, påhittighet, till att försöka hitta lösningar och till att ha en positiv inställning till livet. De fräscha illustrationerna ger utrymme för insikter och upptäckter.

Serien Hjärtat

Kirjan kansikuva: Hjärtat 1

Hjärtat 1

Kirjan kansikuva: Hjärtat 2

Hjärtat 2

Kirjan kansikuva: Hjärtat 3

Hjärtat 3

Kirjan kansikuva: Hjärtat 4

Hjärtat 4

Kirjan kansikuva: Hjärtat 5

Hjärtat 5

Kirjan kansikuva: Hjärtat 6

Hjärtat 6

Eleven kan lyssna på texterna inlästa med appen Otso

Användaren av Hjärtat-böckerna kan lyssna på texterna inlästa med appen Otso.

Bekanta dig med appen Otso

Tips och idéer

Påsken

Bekanta dig med påskavsnitten från Hjärtat 1 och arbeta med de tillhörande uppgifterna från arbetsboken under lektionen.

Ladda ner pdf (2 179 kt)

Barnkonventionens dag – Hjärtat 3

Ladda ner pdf (4 733 kt)

Barnkonventionens dag – Hjärtat 4

Ladda ner pdf (3 153 kt)

Läromedelsförfattare

Anni Niittynen

Författare

Marjo Similä

Författare

Karoliina Vidgrén

Författare

Merja Kalm

Rauna Sirola

Författare

Maria Kuusisto

Författare

Arto Kallioniemi

Författare

Eero Jokela

Författare

Laura Moilanen

Digitalt undervisningsmaterial

Illustrationer

Maija Hurme

Illustrationer