Allmänt

Vi förnyade analysverktyget!

Otavas analysverktyg för läraren förnyades inför höstterminen 2023. Analysverktyget förnyades i tätt samarbete med lärare, hundratals lärare i olika ämnen runtom i Finland deltog i utvecklingen av verktyget.

Så här stödjer analysverktyget din undervisnings och din bedömning

  • Effektiv sökfunktion: Läraren kan snabbt följa upp den enskilda elevens eller gruppens prestationer i ett valt kapitel.
  • Tydligt innehåll: Innehållet är mer överskådligt än tidigare och det är lättare att hitta rätt uppgift. Läraren kan också följa upp elevernas framsteg i procent eller i antal utförda uppgifter.
  • Läraren lägger märke till elever som behöver stöd: Läraren kan sortera eleverna enligt antal utförda uppgifter eller enligt poäng. Läraren ser också lätt om en uppgift är svår för hela gruppen. På analysverktygets ingångssida finns en översikt över gruppens prestationer.

Prestationer i medeltal anger hur många procent av alla uppgifter i ett valt innehåll de studerande har gjort.

Poäng i medeltal anger medeltalet av de studerandes poäng i ett valt innehåll, sett till maximipoängen.

Aktivitet anger de studerandes senaste aktivitet i ett valt innehåll.

Läs instruktioner för analysverktyget (pdf-fil).