Allmänt

Vi förnyar analysverktyget!

Otavas analysverktyg för läraren förnyas inför höstterminen 2023! Under våren kommer vi att uppdatera den här artikeln med nyheter om analysverktygets förnyelse.

Vi genomför förnyelsen av analysverktyget i tätt samarbete med lärare. Hundratals lärare i olika ämnen runtom i Finland har deltagit i utvecklingen av verktyget. Vi har samlat in kommentarer och önskemål med hjälp av omfattande enkäter och intervjuer. Dessutom har lärare vid skolor liksom i Otavas lärargemenskap fått prova och kommentera den nya analytiken i olika skeden av dess utveckling.

Så stödjer det förnyade analysverktyget ditt undervisnings- och bedömningsarbete

Framöver är analysverktyget smidigare att använda.

Förnyad sökfunktion: Läraren kan snabbt se uppgifter för en viss elev eller grupp i ett visst kapitel.

Tydligare presentation av innehållet: Uppgifternas namn kommer att synas tydligt och läraren behöver bläddra mindre i materialet. Dessutom kan läraren välja att granska elevernas framsteg i procent eller i siffror.

Läraren identifierar de elever som behöver mer stöd: Läraren kan ordna eleverna enligt mest eller minst gjorda uppgifter eller poäng. Dessutom ser läraren på ett enkelt sätt om en uppgift är svår för eleverna.